Nieuws

Paul Reurich overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat afgelopen donderdag, na een langdurige ernstige ziekte, Paul Reurich op de leeftijd van 79 jaar is overleden. Paul kwam in het begin van de jaren zeventig in Elburg wonen, waar hij lange tijd werkzaam was bij het toenmalige bedrijf Eland-Brandt (later Binghambrandt). Hij sloot zich al spoedig aan bij de plaatselijke voetbaltrots en na zijn actieve periode als speler, vervulde hij later o.a. de functie van wedstrijd-secretaris. Paul mocht op zaterdagmiddagen graag bij zijn clubgenoten vertoeven op het sportpark en was een welgezien persoon. Wij wensen zijn vrouw Frida en dochter Simone en haar man en kinderen alle sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Laatste nieuws