Nieuws

Meeleven

Afgelopen woensdag kwam Naomi Land door een tragisch ongeval om het leven. Dochter van Henk en Carmen. Henk is lid van onze vereniging en hoewel niet meer actief is hij via familie en vrienden nog immer nauw bij onze club betrokken.

Wij zijn geschokt en verbijsterd en hebben geen woorden voor het peilloze verdriet en de leegte die deze gebeurtenis veroorzaakt.

We proberen, ook als vereniging, mee te leven met Henk en Carmen en waar mogelijk om hen heen te staan in hun verdriet. Wij spreken de wens uit dat zij, hun familie en vrienden elkaar tot steun en troost mogen zijn in deze inktzwarte dagen in hun bestaan.

Laatste nieuws