Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur van de Elburger SC nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 september a.s. De vergadering vindt plaats in onze kantine en begint om 19.30 uur.

De volgende agendapunten zullen hierbij aan de orde komen:

  1. Opening door de voorzitter / Mededelingen
  2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2014                                                   De notulen liggen op maandag 14 september  vanaf 19.00 uur in de kantine. Desgewenst kan men via mail een exemplaar aanvragen bij Harrald Kroeze
  3. Jaarverslag Financiële Commissie door Herman Ponstein
  4. Goedkeuren van de begroting voor het seizoen 2015/2016
  5. Jaarverslag Voetbalbestuur                                                                                                                         verslag senioren-afdeling

          verslag jeugd-afdeling

          verslag technische zaken

  1. Grote Clubaktie 2015
  2. Rondvraag / Wat nog ter tafel komt
  3. Sluiting door de voorzitter

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende (06 46 75 22 49 of via mail harraldtineke@live.nl).

 

Namens het bestuur van de Elburger SC,

Harrald Kroeze

Laatste nieuws