Nieuws

Grote Club Actie

Ook dit jaar doen we als Elburger Sport Club weer meer aan de landelijke Grote Club Actie. De financiële opbrengst van deze actie is van substantieel belang voor onze verenigingsinkomsten. Het is dus van groot belang dat de organisatie van de loterij vlot en soepel verloopt.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zaterdag 19 september start de verkoop. Alle spelende leden krijgen die dag via hun leid(st)er de loten in een enveloppe met een adressticker daarop. De niet-spelende leden krijgen de enveloppe thuis bezorgd. Als bestuur hebben we besloten tot een maximum van 10 loten per adres.

Wil je de loten niet zelf houden maar verkopen dan moet je snel zijn. Er doen n.l. meer verenigingen uit Elburg aan mee.

Op de ledenvergadering van 14 september wordt door het bestuur een verandering voorgesteld met betrekking tot het innen van de opbrengst. In een begeleidende brief in de enveloppe met de loten wordt dit uitgelegd. We gaan er van uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Doe mee en steun je club want de opbrengst komt ook jou ten goede.

Namens het bestuur,

Gert van Norel.

Laatste nieuws