Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maandag was de Algemene Ledenvergadering van de Elburger SC. De opkomst was helaas niet erg groot. Ongeveer 25 leden hadden de moeite genomen om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Voorzitter Gert van Norel memoreerde in zijn openingswoord aan het lief en leed binnen de vereniging in het afgelopen jaar. Vervolgens passeerde een aantal onderwerpen de revue; De kernwaarden van ESC: plezier, respect en sportiviteit kwamen hierbij als eerste aan de orde. Verder anticipeert de vereniging op actuele ontwikkelingen. Voorbeeld hiervan is het convenant wat binnenkort met de gemeente Elburg wordt gesloten inzake het alcoholbeleid, Verklaring Omtrent Gedrag welke aankomend jaar door iedere vrijwilliger zal moeten worden aangevraagd en natuurlijk het vrouwenvoetbal welke een enorme explosiviteit heeft gekregen binnen onze verenging. Ook is iedereen vol lof over onze nieuwe presentatiegids. Tot slot werd Visscher Assurantiën bedankt voor het toetreden tot de Hoofdsponsorgroep.

Hierna werd het financiële jaarverslag en de begroting voor aankomend seizoen besproken. De conclusie die hierbij kon worden getrokken was dat we financieel gezien een goed jaar hebben doorgemaakt. Wel heeft de accountant het bestuur geadviseerd een bedrag te reserveren voor eventuele tegenvallers in de komende jaren. In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur dan ook besloten dit advies op te volgen.

Vervolgens werd het jaarverslag besproken van het Voetbalbestuur. De degradatie van het eerste elftal was natuurlijk teleurstellend. Daarentegen was het kampioenschap van het vrouwenteam een mooie opsteker. Het jeugdvoetbal zit in de lift en ook voor dit seizoen hebben we weer goede jeugdtrainers tot onze beschikking. Daarnaast hebben we met de Rabobank een sponsor gevonden voor onze Voetbal Techniekschool voor de E- en F-pupillen.

Als laatste agendapunt kwam de Grote Clubactie aan de orde. Het voorstel van het bestuur was om de opbrengst van de verkoop van de loten dit jaar via een automatische incasso op te halen. Hierdoor verdwijnt er veel rompslomp voor met name de leiders. Het voorstel is, met één tegenstem, aangenomen. Hierbij wel de kanttekening dat ieder lid 5 loten moet verkopen met een maximum van 10 loten per gezin.

Namens het bestuur Elburger SC,

Harrald Kroeze

Laatste nieuws