Nieuws

Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.)

De NOC/NSF-sportkoepel, de voetbalbond maar ook de lokale gemeenten dringen er bij de sportclubs op aan voor de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen kunnen sportverenigingen gratis een VOG voor hun vrijwilligers aanvragen.

Als bestuur hebben we, na overleg met de vertrouwenscommissie van onze vereniging, besloten om hier toe over te gaan. Juist omdat er op dit moment geen directe aanleiding is, geen incident of verdachtmaking tegen wie dan ook, lijkt ons dit een goed moment om de VOG voor een groot deel van onze vrijwilligers aan te vragen. We hebben besloten om voor alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met pupillen, junioren en meisjes / dames een VOG aan te vragen. Alle betrokkenen zullen via de mail worden benaderd.

We hopen en vertrouwen op begrip en medewerking van allen. Hoewel een VOG. voor de toekomst geen waterdichte garantie geeft voor wat dan ook willen we als vereniging er toch alles aan hebben gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een veilig sportklimaat is in het belang van ons allemaal.

Laatste nieuws