Nieuws

Ruud Lamberink vrijwilligerscoördinator

Als bestuur zijn we erg blij met Ruud Lamberink als de nieuwe vrijwilligerscoördinator. Naast alle functies die door vrijwilligers binnen onze club worden vervuld, blijven er taken over die we toch met z’n allen moeten invullen. Twee jaar geleden hebben we afgesproken dat alle spelende leden vanaf 18 jaar, die verder nog geen functie binnen de club vervullen, hiervoor ingezet kunnen worden. Via een formulier hebben jullie toen kunnen aangeven waar jullie voorkeur lag om enkele uren per jaar te kunnen worden ingezet. Door gebrek aan voldoende menskracht heeft dit systeem tot nu niet optimaal kunnen functioneren.

Ruud gaat dit nu opnieuw oppakken. Binnenkort zullen jullie, via de mail, gevraagd worden een vernieuwd document in te vullen en terug te sturen waarna alles digitaal verwerkt gaat worden en bijgewerkt. We vragen hiervoor jullie medewerking zodat Ruud hiermee aan de slag kan en ervoor kan zorgen dat de taken binnen de club eerlijk worden verdeeld. Via hem word je in de toekomst dan ook benaderd om je steentje bij te dragen.

We willen een club zijn die respect, sportiviteit en plezier hoog in het vaandel heeft staan. Dat moeten we met z’n allen doen en kan pas echt slagen als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.

Laatste nieuws