Nieuws

De maat is vol

Opnieuw zijn we als club de afgelopen weken geconfronteerd met vernielingen op ons sportpark. Kapot geknipte hekken, afval op de velden, schroei- en brandplekken in het kunstgras en vernielde doelnetten. Terwijl het sportpark is gesloten, wordt er tegen de afspraken in, toch gebruik gemaakt van de velden. We moeten daarbij constateren dat daarbij zeer regelmatig ook eigen leden zijn betrokken.

Deze week voert een afvaardiging van het bestuur gesprekken met de gemeente. Wij zullen er daarbij op aandringen dat boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente) en de politie intensief toezicht gaan houden op de momenten dat ons sportpark gesloten is. Na alle waarschuwingen die er al zijn geweest zullen we adviseren overtreders direct op de bon te slingeren en dus niet meer te waarschuwen. Het is jammer dat het zo moet maar het is niet anders. Wij zijn trots en zuinig op onze geweldige accommodatie. Helpt allen mee om dat zo te houden. De regel, ook voor leden, is en blijft: sportpark gesloten dan ook niet betreden. Er zijn genoeg momenten dat er wel gebruik van gemaakt kan worden.

Laatste nieuws