Nieuws

Nieuwe aanduidingen in de jeugdcompetities

Naamgeving junioren en pupillen verdwijnt!

Met ingang van het nieuwe seizoen gaan de aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema onderaan dit bericht.

C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren.

De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd. De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren.

J staat voor jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.

Aanduidingen in een tabel

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar.

Aanduiding   Oude aanduidingGeboortejaar
JO20   eerstejaars senioren1997
JO19/MO19   tweedejaars A-junioren1998
JO18   eerstejaars A-junioren1999
JO17/MO17   tweedejaars B-junioren2000
JO16   eerstejaars B-junioren2001
JO15/MO15   tweedejaars C-junioren2002
JO14   eerstejaars C-junioren2003
JO13/MO13   tweedejaars D-pupillen2004
JO12   eerstejaars D-pupillen2005
JO11   tweedejaars E-pupillen2006
JO10   eerstejaars E-pupillen2007
JO9   tweedejaars F-pupillen2008
JO8   eerstejaars F-pupillen2009
JO7   minipupillen2010
JO6   minipupillen2011

Laatste nieuws