Nieuws

Scheidsrechters bedankt

Het afgelopen seizoen zijn er op de velden van de Elburger Sportclub ruim 950 teams actief geweest.Zo’n 30 teams van ESC hebben hun wedstrijden kunnen spelen in ruim 475 wedstrijden. Voor al deze wedstrijden zijn bijna 40 mensen actief geweest als (club)scheidsrechter!

Ook dit seizoen is, gelukkig, weer zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Namens het voetbalbestuur wil ik alle scheidsrechters bedanken die weer actief zijn geweest. De een vaker dan de ander, maar ik kon in elk geval altijd een beroep op jullie allen doen. Ook dit seizoen zijn er weer spelers uit de C1, B1 en A1 ingezet om pupillen te fluiten. Dit met de bedoeling om deze spelers meer bekend te maken met de spelregels en om meer begrip te kweken voor een beslissing die een scheidsrechter neemt in een wedstrijd die zij zélf spelen. Ook heeft een aantal spelers hun MASStage ingevuld door pupillen wedstrijden te fluiten.  De meeste “scheids-vrijwilligers” hebben aangegeven ook volgend seizoen door te willen gaan met het leiden van wedstrijden. Een aantal heeft echter ook aangegeven te stoppen.. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om Pieter Nagelhout, Jochem Huis in ’t Veld en Jeroen van Woerden te bedanken. Pieter en Jeroen hebben aangegeven te stoppen met fluiten. Jochem zal alleen voor ‘noodgevallen’ inzet blijven.

scheids het is fijnVoor het nieuwe seizoen zijn nieuwe scheidsrechters, ook dames (!), van harte welkom. Voordat je wordt ingezet overleggen we op welk niveau je wilt fluiten en hoe vaak. Aan het begin van de maand wordt er een planning gemaakt waarop elke scheidsrechter kan zien wanneer en welke wedstrijd hij/zij fluit. Vanuit de club proberen wij onze scheidsrechters zoveel mogelijk te begeleiden. Tussentijds worden er evaluatiebijeenkomsten gepland. Iedere wedstrijd verdient tenslotte een passende arbitrage. (Goede) Scheidsrechters dragen immers bij aan een eerlijk verloop van de een wedstrijd. Vanuit de KNVB worden er opleidingen georganiseerd. Als vereniging kunnen wij cursisten inschrijven. Het streven is om scheidsrechters voor langere tijd aan de club te verbinden.

Anton Sjerp, scheidsrechter coördinator Elburger SC

Laatste nieuws