Nieuws

Hulp bij letselschade

ENTER – Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan soms grote gevolgen hebben. Joost van de Kraats, letselschadeadvocaat bij Van de Kraats Advocatuur, weet daar alles van. ‘Wij helpen slachtoffers van onder meer verkeers- en bedrijfsongevallen bij het verhalen van letselschade.’

ESC-Bordsponsor-2016 10 07-2411 (2)Joost van de Kraats heeft zich gespecialiseerd in letselschade. Samen met zijn vader Ben van de Kraats staan zij slachtoffers bij na een ongeval. Over de reden waarom hij zich gespecialiseerd heeft in letselschade is Joost duidelijk: ‘Het is een dankbaar beroep omdat je echt wat kunt betekenen voor mensen. Het is een mooi rechtsgebied. Je bent heel praktisch bezig en werkt veel samen met de klant om zijn belangen optimaal te behartigen.’

Van de Kraats ondersteunt bij heel veel soorten letselschades, van verkeers- en bedrijfsongevallen tot medische fouten, letsel veroorzaakt door dieren en sportongevallen. ‘Als slachtoffer van een ongeval word je (ongevraagd) geconfronteerd met letsel en schade. Emoties kunnen daarbij soms hoog op lopen. Dan heb je veel belang bij een goede schadeafwikkeling. Een betrokken advocaat kan daarbij enorm helpen. Iedere letselschadezaak is namelijk anders en elke zaak vereist maatwerk en mensenwerk. Er komen namelijk zowel juridische zaken als medische en financiële zaken bij kijken.’  Betrokkenheid staat bij Van de Kraats voorop. ‘Wij weten hoe belangrijk persoonlijk contact is. Daarom komen wij graag bij onze klanten thuis en hebben we regelmatig overleg met elkaar.’

Door onze contacten met Visscher Assurantiën zijn we regelmatig in Elburg te vinden. Hoewel onze roots ‘Twents’ zijn klikt het goed met de Elburgse mentaliteit. En na afgelopen maand de Botterdagen te hebben bezocht, ben ik nog meer onder de indruk van Elburg. Op dit moment staat de Elburger SC in de middenmoot, maar ze houden aansluiting met de top. Een uitdaging voor komend seizoen en ik wens de spelers (en de gehele club) een goed seizoen toe.

 

Hoe ziet een letselschadetraject er uit? Tijdens het huisbezoek aan het slachtoffer wordt het letsel en beperkingen in kaart gebracht en worden alle (toekomstige) schadeposten besproken. Tevens geeft Van de Kraats duidelijkheid over de verdere gang van zaken in het letselschadetraject. Een zaak wordt pas definitief afgehandeld nadat de klant is hersteld of nadat de behandelingen voor herstel zijn beëindigd. Het komt regelmatig voor dat er sprake is van blijvend letsel. Dan moeten ook de toekomstige schadeposten vergoed worden. ‘Alle kosten die verband houden met een ongeval, waaronder ook smartengeld, komen voor vergoeding in aanmerking. Bij het vergoeden van de schade moet het slachtoffer zoveel mogelijk in de situatie van voor het ongeval worden gebracht. Wij begeleiden het slachtoffer daarom ook bij de re-integratie in het werk, of het aanbrengen van aanpassingen in de woning en/of auto.’

Van de Kraats brengt het slachtoffer nooit kosten voor rechtsbijstand in rekening. ‘In bijna alle letselschadezaken worden de kosten van rechtsbijstand vergoed door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, zodat het inschakelen van een letselschadeadvocaat u niets kost. In de wet en rechtspraak is vastgelegd dat de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) uw schade dient te vergoeden. En dus kost het inschakelen van een advocaat als ons u niets.’

Meer weten?

Van de Kraats Advocatuur Dorpsstraat 152-D 7468 CS  Enter 0547-382377 www.vandekraatsadvocatuur.nl info@vandekraatsadvocatuur.nl

Laatste nieuws