Nieuws

Herhaalde oproep gratis trainerscursus bij E.S.C.

Beste trainers/leden van ESC,
Het hoofdbestuur heeft al eerder besloten, dat er voor de trainers of degene die graag trainer/ster wil worden binnen onze vereniging , een korte trainersopleiding gegeven gaat worden. Er is besloten dat 4-Skills deze opleiding binnen E.S.C. gaat verzorgen vanwege de volgende competenties:
Docent Arnoud Jonker is trainer, tevens pedagoog en één van de weinigen in Nederland, die training mag en kan geven volgens de ‘René Meulensteen’ methode. (vroeger Wiel Korver) Ook mag en kan hij, na het volgen van de trainingen een certificaat verstrekken. Als je als gediplomeerd KNVB jeugdtrainer dit certificaat behaald, is dit goed voor 8 punten.
De avonden, die worden gehouden op woensdag 18 en 25 januari, alsmede 1 en 8 februari 2017, starten om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Zij zien er verder als volgt uit:
75 minuten theorie en 60 minuten praktijk + pauze etc. ; inclusief cursusmateriaal en certificaat.


Avond 1: Visie en missie René Meulensteen/ 4-Skills. Achtergronden en uitleg opleidingsprogramma per leeftijdscategorie van F t/m A.
Avond 2: Inhoud en opbouw trainingen F t/m A,
Avond 3: Handelen trainer omtrent trainingen, moeilijker, makkelijk maken trainingen
Avond 4: Pedagogisch handelen jeugdspelers F t/m A ( preventief handelen/ omgang met storend gedrag bij trainingen/ wedstrijden.
Mocht er interesse in deze trainingsavonden zijn, kunt u zich onder vermelding van naam, adres woonplaatsgegevens met daarbij de vermelding of men trainer is, en zo ja bij welk elftal, opgeven via o.a. het Email adres: voetbalschool@elburgersc.nl. of inleveren bij Henk van de Hoorn of Henk Disselhof.
De uiterste inleverdatum is verlengd naar 26 november a.s. De voorwaarden voor deelname aan deze gratis trainingscursus is dat u ook het seizoen 2017-2018 bij E.S.C. actief betrokken zal zijn. Mocht u niet aan deze voorwaarden kunnen of willen voldoen, zal u het door E.S.C. ingelegde bedrag, naar evenredigheid, terug moeten betalen.
Met een hartelijke sportgroet,
Het hoofdbestuur,
n.d. Gert Deelen.

Laatste nieuws