Nieuws

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar was een drukte van belang op het Burgemeester  Bode Sportpark. Dat had natuurlijk alles te maken met de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Elburger Sportclub. Naast afgevaardigden van het gemeentebestuur  en vertegenwoordigers van diverse (buurt)verenigingen mocht voorzitter Gert van Norel verder een groot aantal leden, sponsoren en begunstigers welkom heten.  “De haarscheurtjes die halverwege het afgelopen jaar hier en daar dreigden te ontstaan in de organisatie, baarde de club  de nodige zorgen”, aldus de preses in de  eerste woorden van zijn nieuwjaarsrede. Een  oproep aan de leden om meer betrokkenheid te tonen bleef gelukkig niet onbeantwoord, want de initiatieven en reacties die hieruit voortvloeiden leidden tot een hartverwarmend  vervolg.

De uitbreiding /vernieuwing van de website en de ontwikkelingen in de sponsor/PR-commissie  werden als zeer positief ervaren . Ook de realisering van een voetbalkooi,   in het komende  voorjaar, waar de jongste jeugd straks ongehinderd en naar hartelust een balletje kan trappen en de interne trainerscursus, waar zich inmiddels al 40 kandiaten voor hebben aangemeld,  werd door de voorzitter met gepaste trots in zijn toespraak ter berde gebracht. Het  JO 13 Toernooi met 10 BVO-elftallen,  met o.a. FC Utrecht, Vitesse en FC Twente  op zat 21 jan a.s.,   de in september j.l. opgestarte Voetbalacademie voor  techniektraining (Fame)  en de opzet van een Jeugd-scouting apparaat bleven ook niet ongenoemd. Meer dan voldoende redenen om het komende jaar met vertrouwen tegemoet te zien en Van Norel tenslotte  de wens uitsprak dat nog meer mensen hun hart zullen volgen en zich willen inzetten voor deze prachtige voetbalclub. 

Laatste nieuws