Nieuws

Ledenvergadering Businessclub Elburger Sportclub

Maandag 20 maart kwamen de leden van de Businessclub van de Elburger Sportclub bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Jurrie Roossien verwelkomde de aanwezigen en in het bijzonder Annemarie Kuijer van Rabobank Noord Veluwe die voor het eerst in ons midden was en Willem van Norel, de gastspreker op deze avond. Penningmeester Benny Visser deed verslag van de financiële huishouding over 2016 en lichtte de begroting van dit jaar toe. De Businessclub staat er financieel goed voor.

Ook konden de aanwezigen de prachtige vergadertafel met stoelen bekijken die recent door de Businessclub is geschonken aan het bestuur van de Elburger Sportclub. Secretaris Alex van de Kamp deed verslag van de activiteiten van het afgelopen seizoen en blikte vooruit naar de activiteiten die op stapel staan.
Zo gaan de leden dit voorjaar een rijvaardigheidstest c.q. slipcursus in Lelystad doen. Uiteraard wordt er ook een ronde door de kombaan meegereden met een coureur. Max Verstappen is helaas verhinderd. Nadat de voorzitter het formele deel van de vergadering had afgesloten kreeg Willem van Norel het woord. Zoals het een geschiedenisleraar betaamt, nam hij zijn gehoor mee in de geschiedenis en het ontstaan van de Elburger Sportclub. Niet velen weten waarschijnlijk dat Elburg voor de oorlog 2 voetbalclubs rijk was. Zondagsclubs notabene. Maar net voor de bevrijding, op 1 april 1945, werd de Elburger Sportclub opgericht.


Van Norel vervolgde zijn boeiende verhaal door te vertellen over bijzondere ontmoetingen met o.a. Uri Coronel, voormalig bestuurder van Ajax Amsterdam. Willem ontmoette de Joodse Coronel tijdens een reis naar Auschwitz en Sobibor. Dit was het begin van meerdere ontmoetingen. Zoals met voormalig verzorger Salo Muller uit de tijd van het legendarische Ajax uit de jaren 60 en 70. De toespraak werd afgesloten door te vertellen over wijlen Jules Schelvis die meerdere vernietigingskampen, waaronder Sobibór, heeft overleefd. De lezing van Willem van Norel werd zo gewaardeerd dat hem spontaan gevraagd werd een rondleiding door de Joodse wijken van Amsterdam voor de leden van de Businessclub te organiseren. Wordt vervolgd, vast en zeker.

Laatste nieuws