Nieuws

Rabobank Techniektraining 2016/2017 afgesloten

Afgelopen maandag was de laatste Rabobank Techniektraining voor dit seizoen. Het was iedere maandagavond weer volle bak voor alle kinderen van de JO9 en de JO11 teams. Een grote groep trainers en vrijwilligers waren iedere week paraat om alle oefeningen die thuis werden voorbereid tot uitvoer te brengen.Iedere week kwamen de basisoefeningen weer voorbij v.w.b. het passen, aannemen, passeerbewegingen, duels 1:1, afwerkvormen en partijspelen. Hiermee kregen alle kinderen de kans om een gedegen basisopleiding te krijgen, waarbij ze de balbehandeling steeds meer eigen konden maken.De ene oefening was leuker dan de andere, maar altijd waren de kinderen in grote getalen aanwezig. Natuurlijk zijn er ook kinderen die al een heel stuk verder waren. Juist voor deze groep spelers werden andere oefeningen bedacht en een Masterclass geformeerd. Zo probeerden we om ieder kind op zijn/haar eigen niveau oefeningen aan te bieden. Dit kon alleen gebeuren doordat de Rabobank dit kon en wilde ondersteunen. Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank uiteraard. Tot slot wil ik alle trainers, vrijwilligers, techniektrainers en verder iedereen die ik vergeten ben, enorm bedanken voor hun tijd, inzet en ondersteuning. Na een aantal jaren deze Techniektraining gecoördineerd en gemaakt hebben, wordt het tijd om hiermee te stoppen voor mij.Het was heel leuk en dankbaar om dit te kunnen/mogen doen, maar ik neem een stapje terug. Hopelijk heeft een ieder genoten van de diverse trainingen en kan men terugkijken op een leuke, leerzame en vruchtvolle samenwerking. Wie en of dit ook volgend seizoen weer doorgaat en wie dit op zich gaat nemen, is tot op heden nog onduidelijk voor mij. Maar ik hoop zeker dat dit wel gaat gebeuren, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Nogmaals bedankt voor alle hulp en graag tot ziens op/of rond de velden.

Met vriendelijke sportgroeten,

Gerrit Zoet

Laatste nieuws