Nieuws

Algemene Ledenvergadering 6 november 2017 (vooraankondiging)

Op 6 november a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze club weer gehouden. We doen hierbij als bestuur aan jullie allen de oproep hierbij aanwezig te zijn. Om twee redenen is deze vergadering belangrijk
– als bestuur willen we verantwoording af leggen over het gevoerde beleid.
– de ledenvergadering is hét podium waarop leden ideeën, suggesties en voorstellen kunnen doen wat betreft het beleid en de richting waar we met onze club naar toe willen.
Belangrijk dus om hierbij aanwezig te zijn. Betrokkenheid van leden en draagvlak zijn de pijlers waarop een gezonde club steunt.
De vergadering begint om 19.30u en wordt gehouden in de kantine op ons sportpark.

Van harte uitgenodigd namens het bestuur,
Gert van Norel.

Laatste nieuws