Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering Elburger SC

6 november 2017, aanvang 19.30 uur

 1. Opening door Gert van Norel
 2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 7 november 2016
  De notulen liggen donderdag 2 november tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdag 4 november tussen 10.00 en 12.00 uur ter inzage in de bestuurskamer. Uiteraard ook voorafgaand aan de Alg. Ledenvergadering.
 3. Terugblik seizoen 2016-2017 en toekomst ESC door Gert van Norel
 4. Jaarverslag Financiële Commissie door Herman Ponstein
 5. Goedkeuren van de begroting voor het seizoen 2017/2018
 6. Bestuursverkiezing
  Ter vervanging van het inmiddels afgetreden bestuurslid Henk Hulst, stelt het bestuur voor om Danny Rorije te benoemen als bestuurslid sponsorzaken
 7. Actuele Zaken en w.v.t.t.k.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting door de voorzitter

Laatste nieuws