Nieuws

Verslag Algemene Leden Vergadering Elburger SC

Afgelopen maandag 6 november was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Hoewel een aantal leden zich afgemeld had wegens ziekte en andere verplichtingen was de opkomst teleurstellend laag. Nu bevatte de agenda weliswaar geen opzienbarende of spectaculaire zaken maar de betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de club was deze avond wel erg dun. Nu kan dit ook uitgelegd worden als “het gaat goed met de club” of “verreweg de meeste leden zijn blijkbaar tevreden”. Als bestuur zien we dit toch graag anders. Volgend jaar beter dan maar!
Inhoudelijk gaf de voorzitter in zijn jaaroverzicht aan dat er veel mooie dingen gebeuren op en rond ons sportpark. Om trots op te zijn! Dankbaar ook voor de vele vrijwilligers die zich belangeloos voor de club inzetten. Het kan echter beter maar dan zullen meer mensen mee moeten doen om dit te verwezenlijken.
Financieel zijn we een gezonde vereniging. De accountant had in zijn jaarverslag een positief beeld van de vereniging geschetst en de begroting kon met zwarte cijfers worden afgesloten. Toch blijft waakzaamheid geboden en moeten we proberen via speciale acties en evenementen de inkomsten proberen te vergroten.
Hoogtepunt van de avond was het afscheid van Henk Hulst als bestuurslid. In warme woorden dankte de voorzitter Henk voor zijn enorme inzet voor de club. Hij blijft zeker betrokken en deels actief voor de club maar van zijn bestuurlijk taken neemt hij definitief afscheid. Blij zijn we met zijn opvolger en nieuw bestuurslid Danny Rorije. Danny was al enkele jaren betrokken bij het Veluwecup Toernooi en zit sinds vorig jaar ook in de sponsorcommissie. Wij zijn blij met zijn komst en wensen hem plezier en succes met zijn bestuurswerk.
Na enkele opmerkingen en vragen van leden sloot de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering.

Laatste nieuws