Nieuws

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar was het een drukte van belang in de kantine van de v.v. Elburger Sportclub op het Burgem.Bode sportpark. Dit had natuurlijk alles te maken met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Naast afgevaardigden van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van diverse (buurt)verenigingen mocht voorzitter Gert van Norel een groot aantal leden, sponsoren en begunstigers welkom heten. In de eerste zinnen van zijn toespraak ging de preses terug in de tijd en refereerde daarbij aan de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuis, afgelopen december vijf jaar geleden. Deze verschrikkelijke gebeurtenis liet de voetbalwereld niet ongeroerd en sindsdien zijn er minder geweldsincidenten gemeld en is de sociale veiligheid toegenomen; ook bij Elburger Sportclub. De sinds enkele jaren in het leven geroepen vertrouwenscommissie, die tot nu toe gelukkig niet zo vaak in actie hoefde te komen, is daarbij een heel nuttig instrument om bepaalde problemen, b.v. op het gebied van geloof of huidskleur, bespreekbaar te maken en op te lossen. In een terugblik over het afgelopen jaar kon de voorzitter niet voorbijgaan aan enkele droeve gebeurtenissen n.a.v. het overlijden van de zeer jonge Sam Plakmeijer, clubicoon Roelof Binnekamp en Henk Leusink. Ook de ernstig zieke Gert Deelen, Henk Hagedoorn en Jan Binnekamp bleven niet ongenoemd. Er was ook ruimte voor gepaste trots. We denken hierbij aan de realisering van de LED-verlichting op het hoofdveld (met dank aan de Pinkstermarktcommissie) , de aanleg van een voetbal(panna)kooi, waarvoor zich een aantal jonge mensen fantastisch hebben ingezet, en de lancering van een geheel vernieuwde web-site. Verder werd het Rad van Avontuur, dankzij een aantal enthousiaste mensen, nieuw leven in geblazen. Ook de (verjongde) sponsor-commissie timmerde behoorlijk aan de weg met als resultaat uitbreiding van de reclameborden. Met het binnenkort (zat. 20 jan.) te houden JO-13 Toptoernooi , met diverse clubs uit het betaalde voetbal, de Pinkstermarkt, de organisatie van het RABO Bank-Veluwecup toernooi in augustus en de start van de Jubileumcommissie (75-jarig bestaan in 2020) wordt er dit jaar weer een beroep gedaan op de vele vrijwilligers. Met het uitbrengen van een heildronk wenste de voorzitter tenslotte iedereen een sportief, respectvol en plezierig voetbaljaar.

Laatste nieuws