Nieuws

Oproep Jubileumcommissie

Beste sportvrienden,
In 2020 hoopt Elburger SC haar 75-jarig bestaan te vieren. Dat jubileumjaar willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen dat goed voorbereiden en daarom willen wij nu al starten met het formeren van een jubileumcommissie. Daarom het verzoek om je daarvoor bij mij op te geven. De commissie gaat in eerste instantie de contouren van het jubileumjaar schetsen: hoe willen we dat het jubileumjaar er in hoofdlijnen uit gaat zien. Welke activiteiten en voor wie? Eén onderdeel ligt al vast: er komt een jubileumboek met de geschiedenis en ontwikkelingen van de voetbalsport in Elburg. Ook hiervoor zoeken wij nog mensen.
Denkt jij op één of andere manier hieraan een bijdrage te kunnen leveren dan verzoek ik jou je bij mij aan te melden. Hebt je zomaar een los idee of suggestie zonder dat je in een commissie wilt deelnemen dan kan dat natuurlijk ook.
Sportgroet,
Gert van Norel
voorzitter@elburgersc.nl

Laatste nieuws