Nieuws

Aankondiging extra Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 26 maart a.s. zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de kantine op het Burgemeester Bode Sportpark. In deze vergadering zal door het bestuur goedkeuring worden gevraagd voor een nieuw kleding-leaseplan welke in het seizoen 2018-2019 van kracht zal gaan.
Het kleding-leaseplan zal in de week voorafgaand aan de vergadering via deze site of mail kenbaar worden gemaakt. Ieder lid of ouder/verzorger is dan inhoudelijk op de hoogte van het kleding-leaseplan. Aanvang van de extra ALV is 19.30 uur.

Bestuur Elburger SC,
Harrald Kroeze

Laatste nieuws