Nieuws

Aankondiging extra Algemene Ledenvergadering – Jeugd Kledingplan

Op maandagavond 26 maart a.s. zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de kantine op het Burgemeester Bode Sportpark. In deze vergadering zal door het bestuur goedkeuring worden gevraagd voor een nieuw jeugd kledingplan welke in het seizoen 2018-2019 van kracht zal gaan.
Ieder lid of ouder/verzorger is dan inhoudelijk op de hoogte van het kleding-leaseplan.

Aanvang van de extra ALV is 19.30 uur.

 

Waarom een kledingplan?

Ondanks dat het merendeel van de ESC-jeugdelftallen, met dank aan talloze sponsoren, in mooie blauw/wit tenues voetballen, is het toch een ratjetoe aan verschillende soorten shirts, strepen, rugnummers en broeken. Middels dit kledingplan komt hier een einde aan en zal er uniformiteit komen in de tenues. Dit laatste is een lang gekoesterde wens binnen ESC.

Het kledingplan zorgt voor een gelijkwaardige positie voor elk jeugdlid. Immers ieder jeugdlid gaat hetzelfde bedrag betalen en hiermee voorkomen we dat het ene jeugdlid wel in een gesponsord tenue voetbalt en een ander jeugdlid het tenue zelf moet betalen.

ESC kiest ervoor om het kledingplan alleen in te voeren bij de jeugd. Immers de senioren zijn allemaal ‘uit de groei’. Tevens worden alle senioren-teams op dit moment gesponsord.

 

Het plan in het kort :

  • Invoering kledingplan vanaf seizoen 2018-2019;
  • Binnen ESC wordt een kledingcommissie in het leven geroepen. ESC zorgt daarom centraal voor de kleding en elk jeugdlid krijgt van ESC een (keepers)shirt, een (keepers) broek en sokken en betaalt hiervoor een kledingbijdrage van € 20 per jaar. Per kwartaal wordt hiervan € 5,= extra bij de contributiebetaling geïnd;
  • De kleding wordt géén eigendom van de leden, maar zij krijgen deze in bruikleen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tenue, hierbij heeft ieder lid zich te houden aan het kledingreglement;
  • Iedere maand zal de kledingcommissie op een vast tijdstip spreekuur houden;
  • Door het kledingplan wil ESC de kosten voor de leden beperken;
  • Alle kleding wordt voorzien van een label met uniek nummer.

 

De kleding
In samenwerking met Poort 5 hebben we destijds voor het merk Hummel gekozen en we willen deze lijn de komende jaren voortzetten.

Laatste nieuws