Nieuws

Vervolg alcoholbeleid

De laatste tijd is het alcoholbeleid en de handhaving hiervan regelmatig in het nieuws geweest. Binnenkort gaan we wederom in gesprek met de gemeente Elburg. We zijn en blijven van mening dat het handhaven van het alcoholbeleid niet op de juiste wijze tot uitvoering is gebracht en dat de boete derhalve moet worden tenietgedaan. Desalniettemin moet de discussie rondom de opgelegde boete ook voor ons als bestuur en voor jullie als leden een moment zijn om in de spiegel te kijken. Wat doen we goed en wat zou nog beter kunnen? Om die reden staan hieronder nogmaals de regels omtrent ons alcoholbeleid.

1.Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar (bij twijfel kan om je ID kaart worden gevraagd).
2.Er wordt geen alcohol geschonken aan chauffeurs van spelers.
3.Er mag geen alcohol gekocht worden door personen ouder dan 18 jaar en vervolgens doorgegeven of doorverkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
4.Er mag geen meegebrachte alcoholhoudende dranken genuttigd worden op het sportpark van de Elburger SC.
5.Kantinemedewerk(st)ers mogen alcoholhoudende dranken weigeren aan mensen die met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer zullen deelnemen.
6.Op zaterdag wordt vanaf 13.00 uur alcohol geschonken.

Als bestuur roepen we iedereen op om zich aan bovenstaande regels te houden. We zullen niet schromen om passende maatregelen te nemen tegen degene(n) die hier niet aan mee werken.

Namens bestuur Elburger SC,
Harrald Kroeze

Laatste nieuws