Nieuws

Oproep

De eerste aanzet voor het jubileumjaar 2020 is gegeven. Er is inmiddels een werkgroep gestart om een opzet te maken voor een jubileumboek. We zoeken nog mensen die ons willen helpen om (digitale) archieven te helpen doorspitten om zo materiaal voor de schrijvers aan te reiken.Dit veelal vanuit huis gebeuren.
Tevens zijn we opzoek naar leden voor de jubileumcommissie. We willen een goed afspiegeling van de vereniging daarin vertegenwoordigd hebben. Dus jong en oud, man en vrouw, spelend en niet-spelend. Meld je aan. We gaan ons eerst oriënteren op een programma op hoofdlijnen. Goede ideeën of suggesties mag iedereen sowieso inbrengen! Aanmelden kan bij de voorzitter: gertvannorel@hotmail.com

Laatste nieuws