Nieuws

Voorlopige indeling

Waarom is deze indeling voorlopig?

De indeling is voorlopig omdat:

  • Er nog nieuwe leden bij kunnen komen;
  • Er op verzoek of met zwaarwegende argumenten nog geschoven kan worden;

Wanneer wordt de indeling definitief?

De indeling is definitief op het moment dat de zomerstop voorbij is en er weer begonnen wordt met voetballen.

Waarom staan er bij sommige teams heel veel spelers en bij sommige teams heel weinig?

Bij sommige standaardteams staan heel veel spelers, terwijl bij het team daar onder heel weinig namen staan. Dit is gedaan omdat er nog niet helemaal is doorgeselecteerd. Voor aanvang van de competitie is deze selectie wel gedaan en komt de definitieve indeling vast te liggen.

Wie wordt er straks leider of trainer van het team van mijn zoon of dochter?

Bij veel teams staan nog geen leiders en/of trainers, komt uw kind in een team waar dit het geval is, denk er dan eens over na of u uw kind, en ESC uiteraard ook, kunt helpen om zoveel mogelijk teams te laten voetballen. Heeft u geen verstand van voetbal, dan is er nog geen man overboord. We zoeken namelijk ook leiders en die hoeven niet perse verstand van voetbal te hebben.

Wordt er in de loop van het seizoen een nieuwe indeling gemaakt?

In de loop van het seizoen wordt bekeken of de indeling waar we mee gestart zijn wel klopt. Blijkt het zo te zijn dat de indeling fouten bevat, of dat spelers onverwacht veel beter of minder geworden zijn, dan wordt de winterstop gebruikt om dit op te lossen.

Hoe is er ingedeeld?

De interne scouting heeft veel spelers bekeken en een rapport opgesteld van deze spelers. Deze informatie heeft geleid tot een concept indeling die naam voor naam doorgesproken is met de huidige trainers van de kinderen. In 95% van de gevallen bleek dat de trainers en de scouting hetzelfde beeld hadden. Voor de gevallen waar dit niet zo was, is er doorgepraat over deze spelers en is er in alle gevallen overeenstemming bereikt.

Ik ben het niet eens met de indeling, wat moet ik doen?

Er worden een aantal spreekuren ingepland met het Hoofd Technische Zaken en de Scouting. Hier kunt u uw vragen stellen en uw opmerkingen maken. Vanuit ESC zal zoveel mogelijk openheid van zaken gegeven worden omtrent de gemaakte keuzes en afwegingen. De data worden gecommuniceerd via www.elburgersc.nl.

Mijn zoon of dochter heeft wel meegedaan met Onder 12, 14 of 16 en zit niet in O13-1, O15-1 of O17-1 hoe kan dat?

Meedoen aan deze teams geeft geen garantie op plaatsing in O13-1, O15-1 of O17-1. Het betekent niets meer en niets minder dan dat uw zoon of dochter qua voetballen opgevallen is in zijn of haar team en daarmee kanshebber is geweest om aan te schuiven in een van de standaardteams. Er worden in een seizoen vaak wel meer dan 20 spelers ingezet bij de selectieteams, deze kunnen uiteraard niet allemaal aansluiten. De jongens die niet aansluiten zijn bekeken door meerdere scouts en door de trainers van de standaardteams. Ze zijn op basis van de prestatie die ze hebben neergezet wel of niet in het standaardteam ingedeeld.

Vorig seizoen speelde mijn zoon of dochter hoger dan het komende seizoen, hoe kan dit?

Dit kan omdat er uit de jongere leeftijdscategorie een speler voor dezelfde positie doorschuift die op zijn minst gelijkwaardig is. De keuze zal dan vallen op de jongere speler omdat ESC daar meer potentie in ziet.

Ik heb ingevuld dat ik heel graag met bepaalde spelers wil blijven voetballen, dat is niet zo ingedeeld. Waarom niet?

In sommige gevallen is dit gebeurt omdat de ene speler een leeftijdscategorie hoger ging spelen en de ander niet. In sommige gevallen was ESC van mening dat een van de twee significant sterker was dan de ander en dat het daarmee zonde is om een speler onder zijn of haar kunnen in te delen. Bij een vriendje voetballen betekent bijvoorbeeld: ”niet in O11-1, maar allebei in O11-4, terwijl de ene in O11 mee zou moeten kunnen”. Het uitgangspunt is dat iedereen op zijn of haar niveau moet kunnen presteren.

Jullie werken met beoordelingen, kan ik die ook inzien?

Vanaf volgend seizoen gaan wij het onlineplatform waar we mee werken open te stellen voor spelers en/of hun ouders. Dan is in te zien wie er wanneer door wie beoordeeld is. Wij denken hiermee maximale transparantie te bieden zodat iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.  

Mijn zoon of dochter komt in een team met 17 spelers, dat is toch veel te veel?

Klopt, 17 spelers is veel te veel. Helaas is het niet altijd mogelijk om de ideale situatie van 14 à 15 spelers per team op papier te krijgen. Dit ligt deels aan het aantal leden wat ESC heeft en deels aan de ervaring dat voor nog kleinere teams gaan vaak tot problemen leidt op de zaterdagen. Zeker in de oudere leeftijdscategorieën, waar spelers ook regelmatig werken op zaterdag.

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O19

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O17

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O15

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O13

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O12

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O11

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O9

2018-2019 lijst publicatie versie 20052018_O8

De lijst voor O8 zal later worden aangevuld, ivm nog te verwerken aanmeldingen van de VBS.

De lijst voor MO19, MO15 en MO13 volgt later. Donderdag worden ze zelf geïnformeerd door de coördinator.

Laatste nieuws