Nieuws

Uitreiking Presentatiegids aan burgem. Jan Nathan Rozendaal

Uitreiking Presentatiegids aan burgem. Jan Nathan Rozendaal

Uitgerekend op de eerste competitiedag mocht burgemeester dhr. Jan Nathan Rozendaal het eerste exemplaar van de Pesentatiegids van Elburger Sportclub in ontvangst nemen.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Horst overhandigde Leo Ruijter, namens de redactie, de fraai geïllustreerde gids aan Elburgs’ eerste burger. De Presentatiegids, die voor de eerste keer verscheen in het seizoen 1992-’93, bevat o.a. een aantal interessante onderwerpen. Naast een interview met oefenmeester Patrick Posthuma, wordt vervolgens aandacht besteed aan de stille kracht binnen de vereniging, n.l. verzorger/masseur Jim Roessler.
Verder een artikel over oud-lid Alex Bos als topscheidsrechter in wording.
De gids wordt verspreidt onder de leden, donateurs en sponsoren.

Laatste nieuws