Nieuws

Informatie voetbalkleding jeugd ElburgerSC

Sinds augustus 2018 verschaft E.S.C. voetbalkleding aan de jeugdspelers. De kleding blijst in het bezit van de speler gedurende de gehele periode. De kleding blijft ten allen tijde eigendom van E.S.C. Van de leden (en wettelijke vertegenwoordigers) wordt verwacht dat zij netjes met de kleding omgaan en hier verantwoording voor dragen.

Indien een andere maat nodig is, kan het kledingstuk worden omgeruild bij de kledingcommissie. Dit zal 4 keer per jaar zijn. De omruilmomenten voor het jaar 2018-2019 zijn als volgt:

Dinsdag 27 november 2018 van 18.30 tot 20.00 en zaterdag 1 december 2018 van 8.00 tot 10.00
Dinsdag 5 februari 2019 van 18.30 tot 20.00 en zaterdag 9 februari 2019 van 8.00 tot 10.00
Dinsdag 7 mei 2019 van 18.30 tot 20.00 en zaterdag 11 mei2019 van 8.00 tot 10.00
Dinsdag 3 september 2019 van 18.30 tot 20.00 en zaterdag 7 september 2019 van 8.00 tot 10.00

Gebruik van de kleding is alleen toegestaan tijdens wedstrijden of activiteiten van E.S.C.

Schade of vermissing van de kleding dient direct bij de leider te worden gemeld en tevens dient de kledingcoördinator (kleding@elburgersc.nl) ingelicht te worden. Wanneer schade of vermissing naar het oordeel van de kledingcoördinator en/of elftalleider is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter dekking van de geleden schade. De hoogte van dit schadebedrag is mede afhankelijk van de afschrijfwaarde van het te vervangen artikel. De kledingcommissie regelt de vervanging van het kledingstuk nadat de eventuele kosten door de speler zijn voldaan.

Bij opzegging van het lidmaatschap dient de verstrekte kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Bij inlevering van de kleding, ontvangt de speler een verklaring ondertekend retour. Als de kleding niet is ingeleverd, is E.S.C. gerechtigd om automatisch een bedrag af te schrijven ter hoogte van de vervangingskosten.

De kosten van een nieuw tenue bedragen:

  • Voetbalshirt 43 euro
  • Voetbalbroek 15 euro
  • Kousen 10 euro
  • Keeperstenue 45 euro
  • Keeperssokken 17,50

Mochten er onverhoopt nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de kledingcommissie via kleding@elburgersc.nl

Herman Hendriks
Liesbeth van het Goor

Laatste nieuws