Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Op 29 oktober is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze club. Aanvang 20.00u in de kantine op ons sportpark.
Vanaf 19.30u liggen de stukken ter inzage.

Agendapunten:
– opening voorzitter.
– notulen van 2017
– ingekomen stukken
– Jaarrekening en begroting.
– presentatie commissie Toekomst ESC
– rondvraag en sluiting.

Wij doen als bestuur een dringend beroep op alle leden bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Zowel voor nu als voor de toekomst moeten er belangrijke beslissingen binnen onze vereniging worden genomen. Jullie inbreng is daarbij onontbeerlijk. Laat je stem horen op de plek waar dat als lid hoort!

Laatste nieuws