Nieuws

Herinnering: Vanavond algemene ledenvergadering

Vanavond vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze club plaats. Aanvang 20.00 uur in de kantine op ons sportpark. Vanaf 19.30 uur liggen de stukken ter inzage. Wij doen als bestuur een dringend beroep op alle leden bij deze vergadering aanwezig te zijn. Zowel voor nu als voor de toekomst moeten er belangrijke beslissingen binnen onze vereniging worden genomen. Jullie inbreng is daarbij onontbeerlijk. Laat je stem horen op de plek waar dat als lid hoort!

Agendapunten:
– opening voorzitter.
– notulen van 2017
– ingekomen stukken
– Jaarrekening en begroting.
– presentatie commissie Toekomst ESC
– rondvraag en sluiting.

 

Laatste nieuws