Nieuws

Verslag ALV van 29 oktober 2018

In aanwezigheid van iets meer dan 100 leden is afgelopen maandag de Algemene Ledenvergadering van onze club gehouden. De voorzitter noemde de grote opkomst de eerste winst van deze avond: verenigingswerk staat en valt met de betrokkenheid van leden! Na opening en goedkeuring van de notulen gaf de voorzitter een stand van zaken van onze club. Er gebeuren veel positieve en mooie dingen binnen onze vereniging. Kampioenschappen, JO 13 wintertoernooi met BVO’s, actieve supportersclub met jonge enthousiastelingen, Samenloop voor Hoop en de vele vrijwilligers die de dagelijkse gang van zaken op ons sportpark mogelijk maken. Hulde daarvoor. Daarnaast zijn er zorgen over de financiën en organisatie van de club. Belangrijke commissies zijn onderbezet en dus blijven er dingen liggen en raken mensen overbelast.

De penningmeester presenteerde een mooie jaarrekening maar een sluitende begroting werd met pijn en moeite gerealiseerd waarbij er grote zorgen werden geuit over de toekomst. Met name aan de inkomstenkant (sponsoring en kantineopbrengsten) zien we teruglopende tendensen. Het bestuur deed dan ook een klemmend beroep op de aanwezigen deze boodschap ter harte te nemen en te kijken hoe we meer mensen actief voor de club kunnen krijgen.

In het verlengde hiervan presenteerde zich op deze vergadering een commissie Toekomst ESC die gaat onderzoeken hoe de vereniging toekomstbestendig kan worden gemaakt. Zij willen in 2020 met een eindrapport komen waarin zij aanbevelingen zullen doen over bestuur en organisatie van de club. Bedoeling is dat de commissie gelijk al aan de slag gaat om meer mensen te mobiliseren voor de club. Op deze manier willen we als club bestaande lacunes vervullen.

In de rondvraag kwam de noodzakelijkheid van een vrijwilligerscoördinator aan bod en de wenselijkheid om eventueel via financiële dwang vrijwilligerstaken aan leden op te leggen.Het bestuur gaat kijken in hoeverre deze zaken te realiseren zijn.

De voorzitter sloot de avond en dankte de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Laatste nieuws