Nieuws

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie

Naast afgevaardigden van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van omliggende verenigingen zorgden afgelopen zaterdag leden, sponsoren en begunstigers voor een overvolle kantine tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de v.v. Elburger Sportclub. Natuurlijk kon voorzitter Gert van Norel, in het begin van zijn toespraak, niet voorbijgaan aan het kampioenschap van het 1e elftal en op 26 mei voor een geweldige apotheose zorgde op het sportpark na een zenuwslopend seizoenslot. Aan de andere kant was men zich ook bewust van het feit dat na de promotie een zeer moeilijk jaar zou volgen. Verder was er alle lof voor het uitstekende verloop en de organisatie van de RABO-bank Veluwe cup in augustus. Het nieuw gestarte kledingplan was vervolgens een inspannende aangelegenheid, maar het resultaat mocht er zijn en momenteel lopen alle pupillen/junioren-teams er, uniform gekleed, tip-top bij en kunnen zich met gepaste trots presenteren bij de tegenstanders. Zaterdag 29 juni vormde het sportpark het decor van een landelijk evenement in de strijd tegen kanker; “Samenloop voor hoop”. In Elburg was het enthousiasme en de saamhorigheid, zowel bij jong als oud, hartverwarmend. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd vanuit de vereniging zelf een plan gelanceerd om een commissie in het leven te roepen om zowel op sportief/technisch, financieel en organisatorisch gebied de club sterker en vitaler te maken. In het komende jaar hoopt men hierover meer duidelijkheid naar buiten te brengen. Het jubileumjaar (in 2020 bestaat de vereniging 75 jaar) nadert met rasse schreden en achter de schermen ligt al een ruwe schets klaar voor de diverse activiteiten. Er zal in elk geval een jubileumboek worden uitgebracht. Een progressieve vorm van zenuwziekte MS (PPMS) van oud ESC-lid Roeland Rietveld krijgt niet alleen in Elburg, maar ook in zijn woonplaats Zwolle en daarbuiten de nodige aandacht. Om een eventuele operatie (stamcelbehandeling) in Rusland te kunnen bekostigen is een zeer groot bedrag nodig waarvoor inmiddels een crowdfundactie is gestart. Tijdens de derby ESC-OWIOS, (19 januari a.s.) zal deze actie bij de touwschouwers zeker niet onopgemerkt blijven. Na tenslotte iedereen een gezond en sportief 2019 te hebben toegewenst werd het glas geheven op het nieuwe jaar.

Laatste nieuws