Nieuws

Aankondiging buitengewone algemene ledenvergadering

Op maandag 11 maart 2019 zal om 19.30 uur in de kantine een buitengewone algemene ledenvergadering plaats vinden. De agenda van deze vergadering is hieronder te vinden.

Agenda:

  1. Mededeling van het bestuur
  2. Toekomst Elburger SC

U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Bestuur Elburger SC