Nieuws

As. maandagavond buitengewone algemene ledenvergadering

Beste leden / vertegenwoordigers van leden (ouders),

Zoals u waarschijnlijk gelezen heeft op de site en/of via de mail die u heeft gekregen vanuit het bestuur op 23 februari, zal er op maandag 11 maart om 19:30 een buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Elburger SC zijn waarin de toekomst van de club centraal staat. Langs deze weg willen wij als Commissie Toekomst ESC het belang van uw aanwezigheid op deze ALV benadrukken. Daarbij willen we in het bijzonder ouders van jeugdleden oproepen om te komen omdat doorgaans deze groep beperkt aanwezig is op de ALV’s terwijl het onderwerp van de vergadering juist hier alle aanleiding toe geeft. Kunnen we op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Commissie Toekomst ESC

Andries van der Beek, Mathijs Frik, Wilfred Westerhuis, Niels Bosman

Laatste nieuws