Nieuws

Contact Commissie Toekomst ESC (CTE)

N.a.v. de ALV maandag 11 maart jl. heeft de Commissie Toekomst ESC (CTE) geprobeerd een duidelijk verhaal te communiceren over het toekomstbeleid binnen de vereniging. Echter is deze commissie ervan bewust dat het lastig is om alles op één algemene ledenvergadering te kunnen behandelen.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen leden contact leggen met het e-mailadres toekomst@elburgersc.nl. We vragen leden die graag iets willen betekenen voor de vereniging contact te leggen. Daarnaast staat de CTE graag open voor nieuwe ideeën en het behandelen van vragenstukken n.a.v. de ALV.

Laatste nieuws