Koop loten voor het 75-jarig Jubileumverloting Koop een lot

Nieuws

Voorlopige indelingen o13 t/m o19 bekend

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de nieuwe Commissie Voetbalzaken zich o.a. ten doel gesteld om het indelingsproces voor komend seizoen soepel, transparant en zorgvuldig te laten verlopen. De publicatie van dit bericht is het slotstuk van dit proces.

Hoe is het proces verlopen?
Op maandag 6 mei is een ouder-/spelersavond o13 – o19 georganiseerd om o.a. toelichting te geven op dit indelingsproces. Onder regie van Andries van der Beek, ‘hoofd o19 en Senioren Prestatief’, Sjoerd van der Heide, ‘hoofd o13 – o17 en Jan Kees van Putten ‘hoofd Mo13 – Mo19, hebben de nieuw aangestelde hoofdtrainers van de verschillende leeftijdscategorieën o.b.v. eigen waarnemingen én met behulp van input van huidige trainers/coaches/leiders een kwalitatieve indeling gemaakt. Daarnaast hebben de trainers/coaches/leiders geprobeerd zo scherp mogelijk te krijgen welke spelers volgend seizoen gaan stoppen zodat helder is van welke spelersaantallen uitgegaan moest worden.

Waarom is deze indeling voorlopig?
De indeling is voorlopig omdat:

  • Er op dit moment helaas nog spelers zijn die twijfelen of ze komend seizoen doorgaan waardoor het voor de commissie lastig is tot verdeling van de juiste aantallen te komen.
  • De selectieteams (o13-1, o15-1, o17-1 en o19-1) bewust groter zijn gemaakt dan benodigd aangezien met deze teams na afloop van de huidige competitie nog enkele trainingen en wedstrijden worden afgewerkt. Pas daarna zullen de definitieve selecties van deze teams bepaald worden.

Wanneer wordt de totale indeling definitief?
De indeling is definitief op het moment dat de zomerstop voorbij is en er weer begonnen wordt met voetballen. Op dit moment is de situatie  dat o19 en o17 qua aantallen ruim bezet zijn terwijl voor o15 en o13 juist het tegenovergestelde geldt. Mogelijk dat er daarom ‘noodgedwongen’ enkele dispensaties toegepast moeten worden om alle teams voldoende bezet te krijgen. Deze stappen zullen we echter pas zetten als de uiterste opzeggingsdatum (1 juni) is gepasseerd.

Wie wordt er straks leider of trainer van het team van mijn zoon of dochter?
Nu de teamindelingen bekend zijn, gaan wij als Commissie Voetbalzaken aan de slag om het begeleidingskader rondom de teams in te richten. Bij een aantal teams is dat al wel bekend maar pas als we alle posities hebben ingevuld zullen we in één keer een totaaloverzicht communiceren.

Bij wie kan ik terecht voor vragen/opmerkingen over de voorlopige indeling?
Met betrekking tot o13 t/m o19 kunt u contact opnemen met Andries van der Beek (o19), Sjoerd van der Heide (o13 – o17) of Jan Kees van Putten (Mo15 – Mo19). Zij zijn eindverantwoordelijk voor het indelingsproces. Hun contactgegevens zijn inzichtelijk via https://www.elburgersc.nl/commissies/ en vervolgens klikken op Voetbalzaken.

2019-2020 lijst publicatie versie 12052019_Meiden

2019-2020 lijst publicatie versie 12052019_O13

2019-2020 lijst publicatie versie 12052019_O15

2019-2020 lijst publicatie versie 12052019_O17

2019-2020 lijst publicatie versie 12052019_O19

Laatste nieuws