Nieuws

Data kledingcommissie aanwezig

As zaterdag 24 augustus tussen 13.00 en 14.30dinsdag 27-8 tussen 19.00 en 20.00 èn woensdag 28-8 tussen 19.00 en 20.00 is de kledingcommissie in het wedstrijdsecretariaat aanwezig om wedstrijdkleding om te ruilen voor een andere maat. Nieuwe leden kunnen op deze tijden een wedstrijdtenue ophalen. Ook nieuwe leiders zijn welkom om een leidersjas op te halen.

Voor komend seizoen zijn de volgende ruilmomenten vastgesteld, allen tussen 19.00 en 20.00 in het wedstrijdsecretariaat:

Dinsdag 27-11-’19

Woensdag 28-11-’19

Dinsdag 5-2-’20

Woensdag 6-2-’20

Dinsdag 24-6-’20

Woensdag 25-6-’20

Noteer de data vast in de agenda.

Mochten er tussentijds (aan)vragen zijn wat betreft kleding kunt u contact opnemen via: kleding@elburgersc.nl