Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Op 7 oktober a.s. zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. De Ledenvergadering zal starten om 19.30 in de kantine van het sportpark.

Op de ledenvergadering van 11 maart jl. heeft het huidige bestuur besloten om voltallig af te treden.  Hierbij heeft het demissionaire bestuur de Commissie Toekomst ESC (CTE) verzocht om kandidaat bestuursleden  te benaderen die kunnen bijdragen aan een stabiele toekomst voor de vereniging. Het demissionaire bestuur heeft besloten om de door de CTE aangedragen kandidaten voor te dragen als nieuwe bestuursleden. Omdat er een volledig nieuwe bestuur gekozen zal worden vindt het demissionaire bestuur het passend om de te kandideren bestuursleden in deze aankondiging kort voor te stellen.

Voorzitter:
Jaap van der Beek, geboren in 1952 en wonend in Elburg. Jaap heeft ruime bestuurlijke ervaring in het onderwijs. Zijn laatst beklede functie was die van directeur bedrijfsvoering voor het Openbaar Onderwijs Zwolle.

 

 

 

 

 

Secretaris:
Igor Steert, geboren in 1987 en wonend in Oldebroek. Igor werkt als belastingadviseur bij Tamek Belastingadviseurs. Hij heeft de opleiding fiscaal recht gevolg en werkt dagelijks in de fiscaal juridische praktijk.

 

 

 

 

 

 

Penningmeester:
Wilco van het Goor, geboren in 1977 en wonend in Elburg. Wilco is werkzaam bij Machine Fabriek Elburg. Hij is daar verantwoordelijk voor de inkopen, IT, onderhanden werk en een deel van de administratie.

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid Voetbalzaken:
Andries van der Beek, geboren in 1979 wonend in Elburg. Andries heeft een aantal jaren gewerkt in het onderwijs en is sinds een aantal jaren actief als afdelingscoördinator  bij Nathan Products. Andries heeft jarenlang in Elburg 1 gevoetbald.

 

 

 

 

 

Bestuurslid PR & Communicatie:
Niels Bosman, geboren in 1994 en wonend in Elburg. Niels is eigenaar van Internetbureau Beter Bekend. Niels houdt zich bezig ondermeer bezig met online marketing en communicatie.

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid Commerciële zaken:
Ronald Kuipers, geboren in 1972 wonend in Elburg. Ronald Kuipers heeft ruime ervaring in commerciële functies binnen de ING Bank, zijn laatste daar was commercieel directeur. Onlangs is Ronald overgestapt naar TVM Verzekeringen om daar leiding te geven aan het team Verkoop Nederland.

 

 

 

 

Bestuurslid Facilitaire zaken:
Mike van der Ziel, geboren in 1973 en wonend in Elburg. Mike is werkzaam in de installatiebranche. De laatste jaren is hij werkzaam bij Groothuis Bouw. Hij is daar werkzaam als installatieadviseur.

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid Leden & Vrijwilligerszaken:  Jeroen Peute, geboren in 1976 en wonend in Elburg. Jeroen is jarenlang werkzaam geweest als advocaat. Inmiddels oefent hij geen praktijk meer uit maar is hij teammanager Algemeen Juridische Zaken bij Achmea Rechtsbijstand. Hij stuurt daarbij een omvangrijk team juristen aan.

 

 

 

 

 

Van alle kandidaat bestuursleden is een uitgebreider CV met een motivering beschikbaar. Dit is in te zien voorafgaand aan de ledenvergadering tezamen met alle overige te behandelen stukken.

Omdat de benoeming van een voltallig nieuw bestuur een behoorlijke impact kan hebben op de vereniging is het van het grootste belang dat er draagvlak is voor het nieuwe bestuur. Het demissionaire bestuur wil er op wijzen dat een ieder die door tenminste 7 leden wordt voorgedragen eveneens kandidaat is voor een bestuursfunctie.  Het staat alle leden vrij om andere bestuursleden te kandideren. De door het demissionaire bestuur voorgedragen kandidaten hebben te kennen gegeven alleen in de genoemde samenstelling het bestuur te willen vormen.

Agenda:

  1. Opening en terugblik door de voorzitter;
  2. Financiële cijfers, winst & verliesrekening 2018-2019;
  3. Decharge van het bestuur;
  4. Commissie CTE – Wilfred Westerhuis een toelichting geven op het proces dat gevolgd is om te komen tot de kandidaat bestuursleden;
  5. Jaap van der Beek zal als kandidaat voorzitter de belangrijkste doelen van het kandidaat bestuur toelichten;
  6. Voordracht kandidaat bestuursleden en stemming;
  7. Wat verder ter tafel komt;
  8. Rondvraag;
  9. Sluiting;

Het demissionaire bestuur nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij deze ledenvergadering en zijn of haar mening te laten horen. Namens de jeugdleden zijn ouders en/of verzorgers ook van harte welkom.

Laatste nieuws