Nieuws

#6 Van de voorzitter

April is een zeer bewogen maand geweest voor onze vereniging. Een maand van uitersten. De maand had op 1 april feestelijk moeten beginnen omdat de Elburger Sportclub op die dag officieel 75 jaar bestond. Het liep echter anders. Met het overlijden van clubiconen Tonnie Waanders en Henk Hagedoorn hebben we twee trouwe en dienstbare leden verloren. We zullen hen missen en wensen de nabestaanden veel kracht toe bij de verwerking van dit verlies.
Daarnaast heeft het coronavirus diepe wonden geslagen bij veel leden van onze vereniging. Sommige leden hebben in hun directe omgeving familieleden verloren. Ook hen wensen we veel sterkte toe.
Anderen hebben zelf te kampen gehad met het virus en zitten nu in de fase van een vaak langdurig herstel. Hen wensen we een voorspoedig herstel toe.

Door al dit menselijke leed is het jubileum begrijpelijkerwijs naar de achtergrond gedrongen. Toch blijven de jubileumcommissie en het bestuur ernaar streven om de afgelaste en de nog geplande jubileumactiviteiten later in dit kalenderjaar alsnog te organiseren.

De Pinkstermarkt die op 1 juni gehouden zou worden is definitief afgelast. Deze tiende editie zou tevens in het teken hebben gestaan van een warme overdracht van de Pinkstermarktactiviteiten door de huidige commissie aan de nieuwe commissie. Deze overdracht zal nu plaatsvinden zodra de omstandigheden dit weer toelaten.

De gevolgen van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben een grote sportieve impact. In het amateurvoetbal en in het profvoetbal zijn alle competities beëindigd en worden niet meer hervat. Bijna alle aandacht van de commissie voetbalzaken is nu dan ook gericht op de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Ze zijn volop bezig met de nieuwe teamindelingen en vaak is dit een nogal ingewikkelde puzzel. De trainersposities zijn ook nog niet allemaal ingevuld. De zoektocht naar geschikte kandidaten voor deze vacatures (o.a. JO 13-1, JO 15-1, Dames 1) is nog in volle gang.

Ook de financiële gevolgen van alle maatregelen zijn zeer ingrijpend. Allereerst gaan onze gedachten uit naar al onze sponsoren die het op dit moment heel moeilijk hebben. Al jarenlang zijn ze de steunpilaren van onze vereniging en dan doet het pijn om te zien dat ze nu vaak alle zeilen bij moeten zetten om te overleven. We wensen hen veel sterkte in deze heftige periode.
Ook de Elburger Sportclub voelt de financiële gevolgen, al is het nu nog te vroeg om hiervan een duidelijk beeld te geven. Zeker is dat we de inkomsten van de Pinkstermarkt mislopen evenals de kantine-inkomsten van de maanden maart, april en mei. Ook staan de sponsorinkomsten hier en daar behoorlijk onder druk. Hiertegenover staan de gelden uit de steunmaatregelen van de Overheid/Gemeente, de KNVB en het NOC*NSF. Om welke geldbedragen dit uiteindelijk gaat, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat deze gelden niet de misgelopen inkomsten zullen compenseren.

Door de vele onzekerheden gaat het nog maanden duren voordat we een definitieve balans op kunnen maken. In dit verband is het mooi om te vermelden dat de meeste vrijwilligers die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, spontaan de vergoeding over de maanden april en mei als donatie hebben teruggestort in de clubkas. Een sympathiek gebaar dat erg wordt gewaardeerd.

Op facilitair gebied is het op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer de kantine, de kleedkamers en de andere ruimtes op ons sportpark weer opengesteld kunnen worden.

Gelukkig zijn er voor het eerst ook lichtpuntjes te melden sinds de maatregelen van 21 april jl. bekend werden. Sporten voor jongeren (leden en niet-leden) tot en met 18 jaar is weer mogelijk, waarbij er wel onderscheid wordt gemaakt tussen de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar en die van 13 tot en met 18 jaar. De herstart bij de Elburger Sportclub zal voor beide categorieën plaatsvinden met ingang van woensdag 6 mei a.s.
De jongeren in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar is voetballen ook toegestaan mits zij wel op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Helaas kan op grond van deze nieuwe maatregelen de Voetbalschool (nog) niet starten.
Voor alle informatie, instructies en protocollen die voor deze herstart gelden en voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de maatregelen van de overheid verwijzen we iedereen naar de website van de Elburger Sportclub.

Dit is niet de meest positieve column van mijn hand geworden. Maar de realiteit is nu eenmaal dat het zware tijden zijn voor iedereen, dus ook voor onze club. De Elburger Sportclub staat echter als een huis en wij, als bestuur, hebben de volle overtuiging en de volle bereidheid om de club door deze moeilijke periode heen te loodsen. Als we allemaal samen, in het belang van onze mooie club, diezelfde overtuiging en bereidheid tonen, dan ben ik er zeker van dat we hierin zullen slagen. Samen sterk!

Jaap van der Beek
Voorzitter

Laatste nieuws