Nieuws

In memoriam: Dirk Zegers (1936-2020)

Vanmorgen bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Dirk Zegers. Dirk was via zijn werk bij de marechaussee na een aantal omzwervingen vanuit Zeeland in 1976 in Elburg komen wonen. Sport was altijd een belangrijke factor in zijn leven. Zelf actief als voetballer en met zijn werk als sportinstructeur was dit een rode draad in zijn leven. In Elburg werd met zijn jongens al gauw de weg naar het voetbalveld gevonden. Dirk werd jeugdleider/trainer bij één van de teams van zijn zoons. Het omgaan met en begeleiden van jeugdspelers was zijn grote liefde. Al spoedig vervulde hij ook functies in het jeugdbestuur bij onze club. Op zijn initiatief werd ook de eerste familiedag van onze vereniging georganiseerd, het begin van een mooie traditie. In 1991 werd hij voorzitter van onze club maar i.v.m. zijn gezondheid moest hij deze functie voortijdig neerleggen. Betrokken bij de sport en ESC bleef hij zijn verdere leven, hetzij door zijn zoons maar later ook door zijn kleinkinderen. Dirk was een rustige, vriendelijke persoonlijkheid, die in bescheidenheid zich jarenlang op voorbeeldige wijze voor onze club heeft ingezet. De club is hem veel dank verschuldigd en met respect zullen we ons hem blijven herinneren. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.

Laatste nieuws