Nieuws

#11 van de voorzitter

Afgelopen maand kon de bal eindelijk weer echt gaan rollen. Iedereen die het wilde, kon weer genieten langs de lijn, op het veld en in de kantine. Velen hadden de weg naar ons sportpark inmiddels alweer gevonden. Mooi om te zien. Maar het schept ook verplichtingen voor de komende periode. Laten we ons allemaal houden aan de huidige COVID-19 maatregelen, anders staan ons misschien nog weer strengere maatregelen te wachten. Ons eigen gedrag doet ertoe!

Ook nu ontvingen we droevig nieuws. Twee weken geleden overleed Dirk Zegers, oud-voorzitter van de Elburger Sportclub. Dirk was in het verleden ook actief in verschillende andere functies binnen onze vereniging. Hij is jeugdleider en jeugdtrainer geweest, maakte deel uit van het jeugdbestuur en was organisator van de eerste familiedag. We wensen de familie Zegers veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

De voetbalschool is inmiddels gestart met ongeveer 17 jongens en meisjes in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. Op 10 achtereenvolgende zaterdagen krijgen ze op een speelse wijze de gelegenheid om kennis te maken met de eerste beginselen van het voetbalspel. Belangstellende jongens en meisjes kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan onze voetbalschool. Lijkt het je leuk, kom dan gerust een keertje kijken en/of meedoen.

Begin september is de aftrap van de nieuwe PR-en Communicatiecommissie gegeven. Een mooie, enthousiaste en breed samengestelde commissie van 15 personen heeft haar plannen gepresenteerd en is inmiddels voortvarend begonnen. Voor de invulling van een paar functies wordt nog naar versterking gezocht. Uiteraard zijn we blij met deze ontwikkeling. Succes met jullie werkzaamheden voor de club.

Vanwege de coronamaatregelen is onze sportkantine de aankomende weken gesloten en mogen we helaas geen publiek meer verwelkomen op ons sportpark. Desondanks gaan we als bestuur naarstig op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit van de kantine op korte termijn uit te breiden.

In het najaar wordt er een grote jubileumverloting georganiseerd. Het Technisch Hart is de afgelopen maanden druk geweest met de ontwikkeling van een visie op voetbaltechnisch gebied voor de komende jaren. De vier belangrijkste ontwikkelstappen hebben betrekking op: speelstijl, speelwijze, talent en training. De club wil daarom nog meer aandacht besteden aan het opleiden van de spelers en speelsters en aan de ontwikkeling van de trainers, coaches en ondersteunende staf. De opbrengst van de jubileumverloting willen we gebruiken om dit ambitieuze opleidingsprogramma te kunnen realiseren. De trekking is gepland tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Elburger Sportclub. We hopen dat iedereen die de club een warm hart toedraagt, onze club wil steunen door deel te nemen aan deze verloting. Nadere informatie volgt binnenkort.

Zoals al eerder aangekondigd, wordt de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 oktober a.s. georganiseerd. Het bestuur hecht eraan om voor haar beleid een breed draagvlak te creëren en wil graag open en transparant zijn over de zaken die spelen binnen onze vereniging. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk leden met ons meedenken en meepraten. We hopen dan ook op een grote belangstelling op maandag 5 oktober a.s. Opgeven voor deze ALV kan nog steeds via de mail die een paar weken geleden aan alle leden is verzonden.

Medio september vond de themabijeenkomst “Visie op talent” plaats. Ongeveer 25 jeugdleiders, jeugdtrainers en jeugdcoaches werden op deze bijeenkomst meegenomen in de visie van het Technisch Hart op talentherkenning en talentontwikkeling. De aanwezigen kregen eerst uitleg over de visie op talent en vervolgens over de wijze waarop een en ander concreet vertaald gaat worden naar de dagelijkse praktijk op het voetbalveld.

Ter afsluiting: Laten we logisch blijven nadenken en de basisregels rondom COVID-19 blijven naleven op ons sportpark zodat we in beperkte vorm toch onze mooie voetbalsport kunnen blijven beoefenen.

Jaap van der Beek
Voorzitter

Laatste nieuws