Nieuws

Boekpresentatie jubileumboek Elburger Sportclub 75 jaar

Twee jaar geleden werd een werkgroep geformeerd om aan de slag te gaan met het jubileumboek Elburger SC 75 jaar. De werkgroep bestond uit leden van oudheidkundigenvereniging Arent thoe Boecop, ESC en een paar vrijwilligers. Dit waren Willem van Norel, Gert van Norel, Harry ten Hove, Leo Ruyter, Sake Santema, Marianne Rahms, Herman Zwart en Annet Land-Knol. Hoe gaan we het boek indelen, welke personen komen in het boek, wie gaan we interviewen en hoe komen we aan foto’s. Zelf had ESC geen of nauwelijks een archief waaruit we konden putten. Via de digitale Elburger Courant, het Streekarchivariaat noordwest-veluwe, plakboeken en oude foto’s van diverse mensen, fotografen die benaderd zijn en oproepen om fotomateriaal via de media kregen we toch een en ander binnen. Alle foto’s zijn digitaal ingescand om zodoende een mooi archief te hebben voor de Elburger SC. Uiteindelijk waren er veel meer foto’s dan uiteindelijk in het boek verschenen zijn. Er moest een keuze gemaakt worden. Na alle interviews, schrijven van de verhalen en keuze van de foto’s is begonnen met de opmaak van het boek. De teksten zijn redactioneel beoordeeld door Ans Hooghordel-Olierook, Carla Kühne en Annet Land-Knol. De vormgeving is gedaan door Lusine Grigoryan. Na twee jaar keihard werken en vele honderden uren werk, is er dan eindelijk het jubileumboek Elburger Sportclub 75 jaar. Een boek waar we als Elburger SC best een beetje trots op mogen zijn. Dank aan alle mensen die hieraan hebben meegewerkt.

Donderdagavond is het jubileumboek Elburger Sportclub 75 jaar gepresenteerd. Een zeer select gezelschap was in de kantine op het Burgemeester Bodesportpark bijeengekomen om de presentatie van het boek bij te wonen. Gert van Norel, voorzitter van de jubileumcommissie, opende deze avond door terug te blikken op het jubileumjaar van ESC. Veel activiteiten konden dit jaar helaas niet doorgaan in verband met de beperkende maatregelen van de regering. De uitgave van het jubileumboek vormde daar een uitzondering op.

Door Gert en Willem van Norel werd vervolgens een schets gegeven van de inhoud van het boek. De geschiedenis van het voetbal in Elburg begint al in 1910, toen er voor het eerst sprake was van een georganiseerde voetbalclub Velocitas. Voor de oorlog telde Elburg lange tijd twee clubs: Quick en Elburgsche Boys. In 1945 werd de voetbalclub ESC opgericht. Clubiconen als Aart Bosman, Piet Kruithof, Pieter Deen, Jo Smit en Jan Ponstein waren vele jaren het gezicht van de vereniging. In 1965 kreeg ESC nieuwe velden aan de Zwolscheweg. ESC ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een vereniging van ongeveer 800 leden met een prachtige accommodatie.

Na de inhoudelijke presentatie werden de eerste exemplaren van het prachtige boek uitgereikt aan drie clubmensen die heel veel voor ESC hebben betekend: Wim Hollander, Gerrit ten Have en Gert Deelen. Een trotse voorzitter Jaap van der Beek sloot de avond af met een prachtig dankwoord namens de voetbalclub.

Het jubileumboek 75 jaar ESC is een coproductie tussen Arent thoe Boecop en ESC. Alle leden van beide verenigingen zullen de komende dagen het boek (gratis) ontvangen. Extra boeken zijn voor € 19,50 euro bestelbaar bij de beide verenigingen, maar het boek is ook te koop bij de Elburger Boekhandel.

Laatste nieuws