Nieuws

#13 Van de voorzitter

Als de voortekenen niet bedriegen, dan lijken we met z’n allen COVID-19 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Het is op dit moment nog moeilijk te voorspellen tot welke versoepelingen dit zal gaan leiden en over het tempo waarin dit zal gaan gebeuren. Op basis van de huidige ontwikkelingen hoopt de KNVB het zogenaamde Plan B te kunnen gaan uitvoeren. Dit Plan B voorziet in een herstart van het competitievoetbal op zaterdag 16 januari 2021. Of dit realistisch is, zal de komende weken duidelijk moeten worden, evenals de gevolgen die Plan B heeft voor het amateurvoetbal. Het is raadzaam om de landelijke berichtgeving en de berichtgeving op onze eigen website hierover goed te blijven volgen.

Afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws dat Aalt Boonen op 25 november jl. is overleden. We herinneren ons Aalt als een zeer betrokken persoon bij alles wat met de Elburger Sportclub te maken had. Aalt is de vader van Henk en de trouwe supporter van zijn voetballende kleinzoons Jarralt en Merijn. We wensen de familie Boonen heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

De eerste periode van de voetbalschool van de Elburger Sportclub van het seizoen ’20-’21 is afgelopen. Op 10 achtereenvolgende zaterdagen in september, oktober en november kon de jongste jeugd (4-6 jaar) onder bekwame leiding spelenderwijs kennismaken met de eerste beginselen van de voetbalsport. Gemiddeld namen er iedere keer ongeveer 20 jongens en meisjes deel aan de voetbalschool. Gezien het grote enthousiasme bij zowel de deelnemertjes als de trainers, mogen we ook dit keer weer spreken van een zeer geslaagde en succesvolle voetbalschool. Begin maart 2021 start de tweede periode van de voetbalschool, ook weer op 10 achtereenvolgende zaterdagen.

In de bestuursvergadering zijn onder andere de volgende punten besproken: – organisatie Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd en Nieuwjaarsreceptie in verband met COVID-19; definitieve beslissing nemen uiterlijk begin december; – ontwikkeling en vormgeving van een toekomstbestendig kledingplan; – organisatie vrijwilligersattentie rond Kerst 2020; – begroting 2020-2021 en doelstellingen voor de meerjarenbegroting; – stand van zaken met betrekking tot het verenigingsbeleidsplan (conceptmissie; input voor conceptvisie).

De commissie voetbalzaken is in samenwerking met het Technisch Hart begonnen met de invulling van het voetbaltechnisch kader voor het seizoen 2021-2022. Dit is altijd een zeer tijdrovend proces en vereist veel zorgvuldigheid. De eerste oriënterende gesprekken over bijvoorbeeld de invulling van de vele trainersfuncties zijn inmiddels gestart. Ter verbetering van het voetbaltechnische kader is de Elburger Sportclub voornemens om met ingang van het seizoen 2021-2022 een Hoofd Opleidingen aan te stellen. Ook over de invulling van deze functie worden er momenteel oriënterende gesprekken gevoerd.

Vorige week donderdag 19 november is het jubileumboek “75 jaar ESC” officieel gepresenteerd. Door de coronamaatregelen mocht er slechts een klein, select gezelschap bij de presentatie aanwezig zijn. Desondanks is het een zeer geslaagde en geanimeerde avond geworden. Dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van dit schitterende en indrukwekkende jubileumboek. De Elburger Sportclub is hier terecht heel trots op.

Alle leden van de Elburger Sportclub en van Arent thoe Boecop hebben inmiddels gratis een exemplaar van het jubileumboek ontvangen. Onze vereniging heeft nog een aantal extra boeken op voorraad voor losse verkoop (kostprijs 19,50 euro). Belangstellenden kunnen dus een jubileumboek nabestellen. De bestelprocedure is terug te vinden op de website van de Elburger Sportclub.

Zoals inmiddels waarschijnlijk bij iedereen wel bekend, organiseert de Elburger Sportclub in het kader van haar 75-jarig jubileum een grote verloting. Het doel van deze verloting is om met de opbrengst het opleidingsprogramma vanaf de jongste jeugd tot en met de laatste stap naar de senioren te verbeteren. Voor slechts 20 euro per lot kan iedereen deelnemen aan de verloting. Bij dezen nogmaals een oproep om één of meerdere loten te kopen en zo onze jeugdopleiding te steunen. Loten kunnen online worden gekocht via www.vriendenvanesc.nl

Door COVID-19 zal de maand december anders dan normaal en in aangepaste vorm verlopen. Toch én juist nu wil ik iedereen alvast fijne en vooral gezonde feestdagen toewensen.

Jaap van der Beek

Voorzitter

Laatste nieuws