Nieuws

Erehaag Leo Ruyter

Als vereniging willen we uiteraard stilstaan bij het overlijden van Leo Ruyter. Conform de wens van de familie willen we dit doen door a.s. zaterdag een erehaag te vormen. Om 12:15 uur wordt Leo vanuit zijn huis (Ledige Stede) naar de Grote Kerk overgebracht. Alle belangstellenden die Leo een laatste eer willen bewijzen, willen we vragen om vanaf 12:00 uur een erehaag te vormen. Dit alles met inachtneming van de geldende COVID-maatregelen.

De rouwdienst begint om 12:45 uur in de Grote Kerk en aansluitend is om 14:00 uur de begrafenis op de begraafplaats aan de Oostelijke Rondweg.

Het correspondentieadres is:
Fam. Zoet-Ruyter
Pluutstraat 27
8081 ME Elburg

Er wordt gewerkt aan een livestream tijdens de afscheidsdienst. Zodra deze livestream beschikbaar is zullen we dit communiceren op onze website.