Nieuws

Wilfred Westerhuis komend seizoen Hoofd Jeugdopleiding ESC

Voor komend seizoen 2021-2022 heeft ESC Wilfred Westerhuis aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. De Elburger is geen vreemde binnen de vereniging. Zelf keepte hij jarenlang in de jeugd en in de eerste selectie van ESC. Daarnaast heeft hij als keeper en hoofdtrainer bij diverse verenigingen zich verder ontwikkeld. Momenteel is Wilfred Westerhuis bezig aan zijn derde en laatste seizoen als hoofdtrainer bij vv OWIOS.

In 2020 heeft het Technisch Hart van ESC inhoud gegeven aan een nieuw jeugdvoetbalbeleidsplan voor de vereniging. Wilfred was als lid van het Technisch Hart nauw betrokken en had een voortrekkersrol bij de uitwerking van dit plan. In dit jeugdvoetbalbeleidsplan staan een viertal visies centraal: Visie op Voetbal, Visie op Talent, Visie op Leren en Visie op Trainen.

Als Hoofd Jeugdopleiding wordt Wilfred Westerhuis verantwoordelijk voor de implementatie van het jeugdvoetbalbeleidsplan in de praktijk. Het doel is om in 2022 door de KNVB gecertificeerd te worden als Lokale Jeugdopleiding. Daarmee gaat ESC verder met de kwaliteitsslag die ruim een jaar geleden is ingezet. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zowel mannen 1 als vrouwen 1, in 2025 een stabiele 2e klasser te laten zijn. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om ieder jeugdlid de gelegenheid te bieden op zijn of haar eigen niveau met plezier en ambitie te kunnen laten voetballen.

De vereniging ESC wil kwalitatief goede trainers aantrekken én zelf opleiden. Daarbij wil ze een leeromgeving creëren waarbij trainers elkaar ook onderling coachen en ondersteunen (o.a. door regelmatig bij elkaars trainingen te assisteren). Onderzoek wijst uit dat één van de belangrijkste redenen voor beëindiging lidmaatschap, slechte/niet leuke trainers (trainingen) is. Daarom is versterking van het trainerskader (kwalitatief en kwantitatief) een belangrijk speerpunt.

Wilfred Westerhuis zal zelf ook (demo-)trainingen gaan geven en andere trainers assisteren, themabijeenkomsten organiseren en samenwerking met andere sport-/bewegingsorganisaties gaan zoeken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! ESC gaat een mooie toekomst tegemoet.

Laatste nieuws