Nieuws

#16 Van de voorzitter

Gelukkig mogen de senioren (dames en heren) tot 27 jaar vanaf 3 maart weer volop in teamverband gaan trainen, zonder 1,5 meter afstand. Hopelijk betekent dit de opmaat naar snelle versoepelingen voor de overige senioren vanaf 27 jaar. Voor de jeugd tot 18 jaar is de situatie onveranderd gebleven.

Ondanks deze (kleine) versoepeling heeft de KNVB toch definitief moeten besluiten om alle competities niet meer te hervatten. Dit houdt dus ook in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden.

Wel wordt er voor de maanden april, mei en juni gekeken naar alternatieven zoals regionaal opgezette competities waarbij de reisbewegingen minimaal zijn en uiteraard zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

Vorig jaar konden de meeste jubileumactiviteiten niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Toch heeft de jubileumcommissie nog steeds de intentie om de Grote ESC-reünie en de historische bestuursvergadering te organiseren zodra het weer kan.

In de bestuursvergadering hebben we de begrotingscijfers van het eerste halfjaar van het seizoen 2020-2021 besproken. Tot nu toe is het ondanks de bijzondere corona-omstandigheden gelukt om uit de gevarenzone te blijven. Dit is vooral te danken aan enkele tegemoetkomingen van de overheid, lagere kosten dan begroot, stijgende sponsorinkomsten en meer inkomsten uit contributies. Hoe het tweede halfjaar eruit zal zien is nog erg onzeker. Veel zal hierbij afhangen van de mate waarin de overheid versoepelingen gaat doorvoeren en de snelheid waarmee dat gebeurt.

Ook hebben we in de bestuursvergadering het Jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Dit plan is het eerste strategische deelplan dat onderdeel vormt van het totale verenigingsbeleidsplan, waarvan we de missie en de visie al eerder hebben vastgesteld. De komende vergaderingen zullen er nog vijf strategische deelplannen behandeld worden.

Op maandagmiddag 22 februari hebben we voor de eerste keer het KNVB Voetbalfestival georganiseerd op ons sportpark voor basisschoolleerlingen (leden en niet-leden) van groep 3 tot en met groep 8 uit Elburg. Voor maximaal 110 kinderen was dit een mooie kans om het voetbalspel te beleven en te ervaren. Door de grote belangstelling ontstond er zelfs een wachtlijst. Gezien de vele positieve reacties is dit evenement zeker voor herhaling vatbaar. Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers nogmaals bedanken. Door hun inzet hebben we dit voetbalfestival kunnen organiseren en is het een groot succes geworden!

De 75-jarig Jubileumverloting gaat de laatste maand in. Tot en met 29 maart kunnen er nog loten gekocht worden op www.vriendenvanesc.nl

De trekking van de winnende loten zal plaatsvinden op woensdag 31 maart 2021. Het doel van de loterij is om het opleidingsprogramma van de jongste jeugd tot en met de laatste stap naar de senioren te verbeteren. Pak die kans, koop een lot en steun onze jeugdopleiding.

De voetbalschool van de Elburger Sportclub gaat weer van start op zaterdag 13 maart a.s. Kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar kunnen hier op een speelse wijze de beginselen van het voetbalspelletje leren. De voetbalschool wordt begeleid door ervaren trainers. Plezier, bewegen en gezelligheid staan voorop. Deelname is gratis. Aanmelden kan via elburgersc.nl/voetbalschool

We zijn op weg naar betere tijden; een stapsgewijze opening, van onder andere de voetbalsport. De eerste stapjes zijn gezet. Hopelijk volgen er snel meer versoepelingen en gaan we snel terug naar het oude normaal. Blijven hopen is de beste manier om samen door deze lange, moeilijke en vervelende coronaperiode heen te komen.

Jaap van der Beek

Voorzitter

Laatste nieuws