Nieuws

Voorlopige teamindelingen onderbouw (J07 t/m J010) voor seizoen 2021/2022 bekend

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de Commissie Voetbalzaken zich ten doel gesteld om het indelingsproces voor komend seizoen soepel, transparant en zorgvuldig te laten verlopen. De publicatie van dit bericht is het slotstuk van dit proces.

Hoe is het proces verlopen?
Onder regie en verantwoordelijkheid van onze Hoofd Jeugdopleiding, Wilfred Westerhuis, hebben de hoofdtrainers van de verschillende leeftijdscategorieën o.b.v. eigen waarnemingen én met behulp van input van huidige trainers/coaches/leiders een kwalitatieve indeling gemaakt (m.u.v. JO7 en JO8 aangezien we daar op volgorde van aanmelding indelen). Dit vanuit de visie dat het voor het voetbalplezier van ieder kind heel belangrijk is dat hij/zij op een ‘passend’ niveau speelt. Daarnaast hebben we alle spelers in de Onderbouw de gelegenheid gegeven om kenbaar te maken bij welk vriendje/vriendinnetje ze graag ingedeeld zouden willen; de zogenaamde sociaal gewenste indeling. Helaas komt het plaatje nooit helemaal perfect uit; soms zijn er te weinig spelers/speelsters in een bepaalde leeftijdscategorie en soms te veel. Omdat we de primaire verantwoordelijkheid hebben om iedereen een plek te bieden om lekker te kunnen voetballen, betekent dit in sommige situaties dat het individuele ideaalplaatje niet gerealiseerd kan worden. Daar waar dit van toepassing was hebben we geprobeerd dit individueel zo goed mogelijk uit te leggen om zodoende maximaal draagvlak voor de gemaakte keuzes te realiseren. We hopen en denken daarin geslaagd te zijn.

Waarom is deze indeling voorlopig?
De indeling is voorlopig omdat:

  • Er nog nieuwe leden bij kunnen komen (in de afgelopen weken zijn er al vele nieuwe aanmeldingen geweest maar de ervaring leert dat in de zomervakantie er ook nog aanmeldingen volgen);
  • Er op verzoek o.b.v. sec zwaarwegende argumenten nog geschoven kan worden;

Wanneer wordt de indeling definitief?
De indeling wordt uiterlijk definitief gemaakt in de week voorafgaande aan de eerste competitiewedstrijd. Daarbij geldt de teamindeling voor een half seizoen (2 fasen). In de winterstop zal de teamindeling geëvalueerd en eventueel aangepast worden als daar aanleiding toe is.

Wie wordt er straks leider/trainer/coach van het team van mijn zoon of dochter?
Nu de teamindelingen bekend zijn, gaan wij als Commissie Voetbalzaken (verder) aan de slag om het begeleidingskader rondom de teams in te richten. Bij een aantal teams zijn we daar al in geslaagd en we hopen de komende weken ook bij de overige teams tot invulling te komen. Medio juli zullen we in een totaaloverzicht de stand van zaken op dat moment publiceren.
Feit is dat alle hulp altijd welkom is dus laat ons weten wanneer u bereidheid heeft om een actieve bijdrage te leveren aan het voetbalplezier van de kinderen. Heeft u geen verstand van voetbal? Geen probleem! We zoeken namelijk ook (bege)leiders en die hoeven niet persé verstand van voetbal te hebben.

Wat worden de trainingsdagen voor de nieuwe teams?
Alle teams in de Onderbouw trainen op maandag en woensdag. Voor JO7 t/m JO9 is dat van 16.30 uur t/m 17.30 uur en voor JO10 van 18.00 uur t/m 19.15 uur. De eerste training zal zijn op maandag 23 augustus. Op zaterdag 28 augustus zal de Aftrapdag van het nieuwe seizoen zijn met een ochtend vullend programma voor zowel de kinderen als de ouders!

Ik heb mijn zoon/dochter aangemeld maar hij/zij is niet in een team ingedeeld. Hoe zit dat?
In de leeftijdscategorie JO08 en JO09 hebben we per team 7 spelers ingedeeld. Deze teams spelen in wedstrijden 6v6 en hebben dus één wissel. We hanteren een maximum van 8 spelers voor deze teams. Er is in deze teams dus ruimte voor een extra speler maar die ruimte benutten we eventueel pas na de zomervakantie. Het geeft ons namelijk de flexibiliteit om aanmeldingen in de maanden juli en augustus zo goed mogelijk ‘op te vangen’. We hanteren daarbij de volgorde van aanmelding. We kunnen bij deze in ieder geval de garantie geven dat er voor iedereen die zich voor 1 juli heeft aangemeld ook daadwerkelijk een plekje in een team zal zijn.

Bij wie kan ik terecht voor vragen/opmerkingen over de voorlopige indeling?
U kunt contact opnemen met Wilfred Westerhuis, Hoofd Jeugdopleiding ESC via onderstaande  contactgegevens:

w.westerhuis@elburgersc.nl
Tel. 06-81179495

Indeling Onderbouw 2021-2022

Laatste nieuws