Nieuws

#22 Van de voorzitter

Het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 is gestart. Met groot enthousiasme en veel belangstelling zijn de afgelopen maand onder “bijna normale” omstandigheden de meeste voetbalactiviteiten weer begonnen.

Afgelopen zaterdagmorgen was de jaarlijkse Aftrapdag voor onze jeugd van 7 tot en met 12 jaar. De jongens en meisjes kregen een zeer gevarieerd programma aangeboden met leuke spelvormen en een echte voetbalclinic die verzorgd werd door de spelers en speelsters van onze eerste heren- en vrouwenselectie. Uit de grote opkomst en het enthousiasme bleek overduidelijk dat zowel de jeugd als ook hun ouders hier al heel lang naar uit hebben gekeken.

Ook werd afgelopen zaterdag op de middag het jaarlijkse Sponsortoernooi georganiseerd. Twaalf teams streden met veel inzet om de Aalt Petersen Schaal. Het fanatisme en de sportiviteit binnen de lijnen en het enthousiasme en de grote belangstelling langs de lijn was hartverwarmend. Na afloop draaide het traditionele Rad van Avontuur. De opbrengst hiervan is dit jaar bestemd voor nader onderzoek naar de ziekte ALS. De cheque met het mooie bedrag van 2400 euro werd door de sponsortoernooicommissie overhandigd aan Wim en Ada Hengeveld. Een mooi einde van een geweldige voetbaldag.

Overeenkomstig de wens van Tonnie Waanders organiseren wij op vrijdag 3 september a.s. een herdenkingsbijeenkomst. Tonnie is vorig jaar op 12 april overleden maar door de coronamaatregelen was het tot nu toe niet mogelijk om op gepaste wijze afscheid van hem te nemen.
Hierbij nodigen wij alle vrienden en bekenden van Tonnie uit voor deze herdenking op vrijdag 3 september a.s. in “zijn” kantine op het Burgemeester Bode Sportpark. De herdenkingsbijeenkomst zal bestaan uit een inloop vanaf 18.30 uur en een paar korte officiële momenten om 19.00 uur gevolgd door een informeel samenzijn om allerlei verhalen over en herinneringen aan Tonnie met elkaar te delen.

De voetbalschool van de Elburger Sportclub gaat weer van start op zaterdag 11 september a.s. Kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar kunnen hier op een speelse wijze de beginselen van het voetbalspelletje leren. De voetbalschool is van 10.00 tot 11.00 uur op ons eigen Burgemeester Bode Sportpark en wordt begeleid door ervaren trainers. Plezier, bewegen en gezelligheid staan voorop. Deelname is gratis. Aanmelden kan via elburgersc.nl/voetbalschool

Op maandag 4 oktober a.s. organiseren wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering leggen we uiteraard rekening en verantwoording af aan onze leden over het gevoerde financiële beleid. Ook wordt het nieuwe verenigingsbeleidsplan voor de komende jaren aan de leden voorgelegd. Daarnaast vinden we het belangrijk om toekomstige ontwikkelingen en ons bestuurlijke functioneren met onze leden te delen. De mening van onze leden doet ertoe en geeft ons input over het gevoerde beleid en het nog te voeren beleid. Daarom vinden wij het belangrijk dat veel van onze leden op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Dus: houd de datum van 4 oktober a.s. vrij en praat, denk en beslis met ons mee!

Hopelijk verdwijnen op 20 september a.s. ook de laatste beperkende maatregelen zodat alle activiteiten weer volledig kunnen gaan draaien. Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.

Jaap van der Beek
Voorzitter

Laatste nieuws