Aanmelden

Om lid te worden dien je het Aanmeldingsformulier ESC te downloaden, in te vullen en ondertekend op te sturen naar of in te leveren bij de ledenadministratie. Ook dient er het Keuzeformulier vrijwilligerstaken ingevuld te worden. Want de Elburger Sport Club kan haar doelstellingen (“prestaties en gezelligheid”) niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden én ouders. Het draaien van een vereniging is alleen mogelijk dankzij de inzet van zeer veel vrijwilligers. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor lidmaatschap. Wij willen u vragen om minimaal twee
keuzes te maken per gezin. Opgave is niet vrijblijvend voor leden. Tijdens uw lidmaatschap zal er een beroep op u worden gedaan. Ook grootouders en/of andere betrokkenen zijn zeer welkom.

Belangrijk:

  • Bij aanmelding spelend lid vanaf 10 jaar dient er een recente pasfoto (3,5 x 4,5 cm) ingeleverd te worden i.v.m. aanvraag spelerspas.
    Een officiele pasfoto heeft in Nederland een standaard formaat van 3,5 cm breed en 4,5 cm hoog.
  • Spelers van 16 jaar en ouder hebben een legitimatieplicht. Zij dienen een kopie van ID-bewijs of rijbewijs bij te voegen.

Informatie over de huidige contributie: Klik hier
Download hier uw Aanmeldingsformulier ESC
Google Forms: Keuzeformulier vrijwilligerstaken