Overschrijven

Vanaf seizoen 2016/’17 worden er geen papieren overschrijvingsformulieren meer gebruikt voor de overschrijvingen. Alle overschrijvingen gaan dus digitaal. Dit gaat als volgt:

  1. Een speler meldt zich bij de vereniging met zijn/haar relatiecode
  2. De speler vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging
  3. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan (Deadline: het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ uiterlijk 15 juni 23.59)
  4. Je uitschrijven bij ESC doe je via het “Afmeldingsformulier” in te vullen en te laten ondertekenen door de leider/trainer. Hierna kun je het formulier opsturen/afleveren bij de ledenadministratie.


Let op:
Alleen contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen, behoren een papieren overschrijvingsformulier per post en/of mail naar de KNVB in Zeist te sturen. Heb je vragen? Kijk dan eerst hier.

Overschrijven naar Elburger Sport Club:
Klik hier: inschrijven als lid van de Elburger Sport Club.

Elburger Sport Club
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 114
8080 AC  Elburg