Scouting

U heeft ons vast al eens langs de lijn zien staan. Wij zijn de jeugdscouts van de Elburger Sportclub.

Waarom zijn er scouts
In het verleden ging het bij het indelen van de jeugdteams nog wel eens mis. De kinderen werden niet
op de juiste plek ingedeeld. Ons doel is om de indeling van de teams zo eerlijk mogelijk te doen en de
schijn van vriendjespolitiek te voorkomen. Bij ESC vinden we dat ieder kind op zijn of haar niveau
moet kunnen voetballen.

Wie zijn nu de scouts bij ESC?
Op dit moment zijn dit Henk Boonen, Wilfred van den Hoorn, Gerbert Doornwaard, Bertil van Dijk,
Peter Vierhuis, Richard Dallau, Harry Binnekamp en Henk van den Hoorn. Zij hebben allemaal op
verschillende manieren affiniteit met ESC en voetbal.

Hoe doen we dat?
Elk team wordt gedurende het seizoen door van onze scouts bezocht bij een aantal wedstrijden en
trainingen. Wij beoordelen alle spelers minimaal 1 keer en van alle spelers wordt een evaluatie
(een spelersrapport) gemaakt. Als het nodig is worden er meerdere spelersrapporten ingevuld. Deze
rapporten worden in een systeem gezet. Hierdoor krijgen we een beeld van de kwaliteit van alle spelers. Er is regelmatig overleg waarbij de resultaten van de kinderen worden besproken.

Wat zijn de gevolgen?
Het kan zijn dat een kind te hoog of te laag is ingedeeld, dat hij of zij beter tot recht komt in een ander
team. Dat zal dan worden besproken met trainer/leider en ouders. Gedurende de competitie wordt de
indeling van de teams opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.

Mag u deze spelersrapporten inzien?
Jazeker! Er zijn wat ons betreft geen geheimen.

Nog vragen?
Spreek dan één van ons aan, we zijn op zaterdag over het algemeen langs de lijnen te vinden.
Heeft u twijfels of klachten, bespreek deze dan met Henk van den Hoorn. Hij is hoofd Technische Zaken.
Dit kan per mail : technischezaken@elburgersc.nl. Natuurlijk kunt u hem op het voetbalveld ook
aanspreken.